Anna is Tolstoy’s wife

وقتی که تولستوی‌، در زمانی نزدیک به پایان زندگی‌، فلسفه‌ی جدیدی برای زندگی‌اش خلق کرد. تولستوی هنوز هم نامه‌های عاشقانه‌ی طولانی می‌نوشت، اما‌ پیش از آن مقوله‌ی خانواده و مالکیت را انکار می‌کرد. سوفیا همسر تولستوی در این باره نوشت: «من نمی‌توانم بگویم که ما در کجا از هم جدا شدیم، اما ‌دیگر نیرویی برای پیروی از باورهای او نداشتم». بالاخره، افسرده و ژولیده، تولستوی خانه را ترک کرد. When Tolstoy, at a time close to the end of his life, created a new philosophy for his life. Tolstoy still wrote long love letters, but before that he denied the concept of family and property. “I can not say where we broke up, but I no longer had the strength to follow his beliefs,” wrote Tolstoy’s wife Sophia. Finally, depressed and confused, Tolstoy left home.

سوفیا او را در یک ایستگاه کوچک قطار پیدا کرد؛ جایی که تولستوی در حال احتضار افتاده بود. سوفیا آمده بود تا شاهد آخرین نفس کشیدن‌های شوهرش باشد. اشتیاق به پایان رساندن نسخه‌ی کامل آثار تولستوی، به سوفیا کمک کرد که با اندوه از دست دادن شوهرش بسازد. او نوشت: «امیدوارم مردم با کسی که بسیار ضعیف بوده است، که همسر یک نابغه و واقعا یک مرد بزرگ باشد، آسان‌گیر باشند ، Sophia found him at a small train station; Where Tolstoy was dying. Sophia had come to witness her husband’s last breaths. The eagerness to complete the full version of Tolstoy’s works helped Sophia to grieve over the loss of her husband. “I hope people get along well with someone who has been very weak, who is the wife of a genius and a really great man,” he wrote.

آنا داستایوسکی Anna Dostoevsky ، Anna is Tolstoy’s wife

One thought on “Anna is Tolstoy’s wife

 1. لئو تولستوی را اگر بزرگ‌ترین نویسنده ادبیاتIf we do not consider Leo Tolstoy the greatest writer of contemporary fiction, he should undoubtedly be considered among the top three in this field.

  Summary of the life of Leo Tolstoy

  The famous Russian and world-famous author Leo Nikolaevich Tolstoy made his name among the greatest works of fiction forever by writing works such as War and Peace, Anna Karnina and the Death of Ivan Ilyich.

  Unlike most famous Russian writers, Tolstoy was born into a wealthy and noble family in the Yasnaya Polyana district of Moscow. He was not old when he lost his mother, father and grandfather and has since grown up with his aunt Tatiana; Although he did not even have a double-digit age when he lost his loved ones, deep thoughts about life and death began from that time for little Levi.

  He chose the field of Oriental languages ​​for his university studies, but after a while he changed his field and studied law. Tolstoy did not succeed in academic education, and his teacher described him as weak and uninterested in learning.

  He was about thirty years old when he married a girl named Sophia Ander Jona Brush, who was eighteen and from an educated family. In the early years of his marriage to Sophia, Tolstoy wrote masterpieces such as War and Peace and Anna Carnina. Although this romantic relationship was tense, the support of his young wife, a Baha’i, has not been ineffective in perpetuating these masterpieces during this time.
  داستانی معاصر ندانیم، بی‌شک باید او را در میان سه نفر اول در این زمینه محسوب کرد.

  خلاصه‌ای از زندگی لئو تولستوی

  نویسنده نامور روس و محبوب جهانی لئو نیکلاویچ تولستوی با نوشتن آثاری همچون جنگ و صلح، آنا کارنینا و مرگ ایوان ایلیچ نام خود را برای همیشه در میان برترین آثار فاخر ادبیات داستانی ماندگار کرد.

  تولستوی بر خلاف عموم نویسندگان مشهور روس، در خانواده‌ای مرفه‌ و با اصالتی در منطقه یاسنایا پالیانای مسکو به دنیا آمد. سنی نداشت که مادر، پدر و پدربزرگش را از دست داد و از آن به بعد نزد عمه‌اش به نام تاتیانا بزرگ شد؛ اگرچه هنگام از دست دادن نزدیکانش حتی عدد سنش دو رقمی هم نشده بود، اما تفکرات عمیق درباره مرگ و زندگی از همان زمان برای لئوی کوچک آغاز شد.

  او برای تحصیلات دانشگاهی، رشته زبا‌ن‌های شرقی را انتخاب کرد، اما پس از مدتی رشته خود را تغییر داد و حقوق خواند. تولستوی توفیقی در تحصیلات آکادمیک نداشت و استادش او را ضعیف و بی علاقه نسبت به آموختن توصیف می‌کرد.

  حدودا سی ساله بود که با دختری به نام سوفیا آندر ژونا برس که هجده ساله و از خانواده‌‌ای فرهیخته بود، ازدواج کرد. تولستوی در سال‌های اول ازدواجش با سوفیا دست به نوشتن شاهکارهایی مثل جنگ و صلح و آنا کارنینا برد. اگرچه این رابطه عاشقانه، پرتنش بود ولی حمایت‌های همسر جوان او که بهائی بود در این مدت در ماندگار
  قرن بیستم، به یکی از مهمترین سوژههای مورد بحث در محافل روشنفکری روسیه بدل شده بود. تولستوی به اندازهای بزرگ محسوب میشد که اندیشمندان رادیکالسوسیالیست، با وجود همه مخالفتهایی که با بنیان اندیشه او داشتند، نمیتوانستند سایه پررنگ او بر محافل روشنفکری را نادیده بگیرند.
  http://taiziz.car.blog/2020/09/22/biography-of-tolstoy/شدن این شاهکارها بی‌تأثیر نبوده است.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s