آیا حیات ، در کرات دیگر وجود دارد ؟

تا به حال به آسمان کویری نگاه کرده اید؟ هرچه بیشتر به نقطه ای خیره می مانید، ستاره های جدیدتری پیدا میشوند. دقیقا در همان نقطه سیاهی که فکر میکنید خالیست، ستاره های جدیدی شروع میکنند به چشمک زدن. انگار آسمان جای سوزن انداختن ندارد شاید  برایتان اهمیتی ندارد که ایا در کره مریخ یا سیارات دیگر، حیات هست یا نیست! ا

تا به حال به آسمان کویری نگاه کرده اید؟

 هرچه بیشتر به نقطه ای خیره می مانید، ستاره های جدیدتری پیدا میشوند. دقیقا در همان نقطه سیاهی که فکر میکنید خالیست،

ستاره های جدیدی شروع میکنند به چشمک زدن. انگار آسمان جای سوزن انداختن ندارد شاید  برایتان اهمیتی ندارد که ایا در کره مریخ یا سیارات دیگر، حیات هست یا نیست! اصلا چه اهمیتی دارد که در کهکشانها، موجود زنده ای وجود دارد یا ندارد. مهم این است که هرچه نگاه میکنی، و هرچقدر پیش بروی، هستی هست. وجود، هست. هستی، تمام نمیشود. هستی لبه ندارد تا در نقطه ای یا در خطی به پایان برسد. در ابعاد هندسی جای نمی گرید

اینجاست که به جای موجود،

وجود و هستی برایت طرح میشود و می‌پرسی؟

هستی  در جای دیگری هم وجود دارد ؟

براى بشر ، از 600 سال قبل از ميلاد مسيح تا اواخر قـرون وسـطى،جهان از اجتماع چهار عنصر درست شده بـود،

آب، بـاد، خـاك و آتـش .عشق بين اين چهار عنصر، جهان و تشكيلات آن را بـه وجـود مـىآورد

.مولانا در اين مورد مىگويد:
چهار مرغاند اين عناصر بسته پا مـرگ و رنجورى علت پاگشاپايشان از هـمدگر چون باز كرد مرغ هر عنصر يقين پرواز كرد

حكمت حق ما نع آيد زين عجل

جمعشان دارد به صحت تا اجل..

 این پاسخ ها  جز به مدد اختراعاتی که انجام شد
 و  آنچه هنوز در راه است   جواب داده  نشد 
تمام این اکتشافات موکول به بعد از ظهور منجی عالم و همزمان با شروع اختراعات بود

  به اراده  الهی باید در قرن نوزده ام  میلادی مقداری از آنها انجام میگرفت میفرمایند : 
.” اینکه دربارهء مکاشفات یوحنا علیه بهاء اللّه الابهی مرقوم داشتند

صحیح است ایشان بکمال تصریح ذکر فرموده‌اند

چنانچه میفرماید مدینهء جدیده از آسمان . نازل

یعنی اورشلیم جدیده در اورشلیم نازل میشود چنانچه نازل شدمائده آسمانی جلد ۱ ص ۲۰ايا در سيارات ديگر موجودات زنده  هست ؟
 حضرت بهاءالله ميفرمايند : حكما كه عمر دنيا را به چندين هزارسال تعبير نموده اند ، در اين مدت سيارات را احصاء ننموده اند ،  چه مقدار اختلاف در أقوال قبل و بعد ظاهر و مشهود ، كل ثوابت سيارات و لكل سيارته خلق عجز من إحصائه المحصون  يعنى براى هر يك از ثوابت  خورشيد مانند  سياراتى وجود دارد و در هر سيياره اى مخلوقاتى وجود دارد كه آمار گذران از شمارش آن عاجزند … 

(از محاضرات جلد ٢ ص ١٠٧٧)
 این عبد عرایض دوستان الهی را که از این امر سؤال نموده‌اند عرض نموده و بعضی در سؤال بکمال اصرار ظاهر

لذا جاری شده از قلم اعلی آنچه موجود است

وقتی این کلمه علیا استماع شد فرمودند “یاعبد حاضر

اگر جواب نازل نشود بیم آنست بر عدم علم الهی حمل نمایند ” انتهی

حکمت قبل بالمره با حکمت حال مختلف شده در عناصر و در سیارات و همچنین در حرکات و ارواح و اجساد اختلافات کلیه ظاهر

چه در تأثیرات

و چه در اعداد

و البته در سنین بعد هم

ظاهر شود

آنچه از عیون مستور است

و این ظهور اعظم سبب و علت است

از برای فتح ابواب علوم 

و حکم احدی علوم و جنود حقّ را تا حین بتمامه احصا ننموده

 چه بسیار از شموس ظاهره که دیده نشده و چه بسیار از اقمار که از ابصار مستور است ….
مائده آسمانی جلد ۱  

منبع کتابخانه بهائی


http://taiziz.car.blog/2021/05/06/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c/
،

2 thoughts on “آیا حیات ، در کرات دیگر وجود دارد ؟

 1. اکثری از ناس به بلوغ نرسیده‌اند و الّا بابی از علم بر وجه عباد مفتوح میفرمود که کلّ من فی السّموات و الأرض به افاضهء قلمیّهء او از علم ما سوی خود را غنی مشاهده نموده بر اعراش سکون مستقرّ میشدند . دوربهائی ص ۱۴
  عنقریب علوم و معارف مادّیّه و معرفت الهیّه چنان ترقّی نماید و معجزاتی بنماید که دیده ها حیران ماند و سرّ این آیهء اشعیا ” زیرا که جهان از معرفة الله پر خواهد بود”، بتمامه ظاهر خواهد گشت. و همچنین ملاحظه نما که در این مدّت قلیله که ظهور جمال مبارک شده است از جمیع ملل و اقوام و طوائف در ظلّ این امر داخل شده مسیحی و یهود و زردشتی و هنود و بوذی و ایرانی کلّ در نهایت الفت و محبّت با هم آمیزش نمایند کانّه این نفوس هزار سالست که خویش و پیوند با یکدیگرند بلکه مانند پدر و فرزند و مادر و دختر و خواهر و برادرند.
  پیام ملکوت ۴۴٨
  https://youtu.be/KrtajThzjaA میکروارگانیسم هایی وجود دارد.
  که برمبنای زمین گرمایی است. همچنین تمام حیاتی که ما می شناسیم، کربن بنیاد است در حالی که سیلیس هم می تواند چنین شرایطی را فراهم کند و ممکن است ما در سیاره ای دیگر
  زیستی برمبنای سیلیسیم داشته باشیم؛ یعنی ما زمینی ها از موجوداتی کربنی و بیشتر شبیه به زغال هستیم و آن ها ممکن است موجوداتی سیلیسیمی و شبیه شیشه و یا حتی نور باشند!
  پرفسور فرانکدریک

  Like

 2. تا به حال به آسمان کویری نگاه کرده اید؟ هرچه بیشتر به نقطه ای خیره می مانید، ستاره های جدیدتری پیدا میشوند. دقیقا در همان نقطه سیاهی که فکر میکنید خالیست، ستاره های جدیدی شروع میکنند به چشمک زدن. انگار آسمان جای سوزن انداختن ندارد شاید  برایتان اهمیتی ندارد که ایا در کره مریخ یا سیارات دیگر، حیات هست یا نیست! ا
  از 600 سال قبل از ميلاد مسيح تا اواخر قـرون وسـطى،
  جهان از اجتماع چهار عنصر درست شده بـود، آب، بـاد، خـاك و آتـش .
  عشق بين اين چهار عنصر، جهان و تشكيلات آن را بـه وجـود مـىآورد.
  مولانا در اين مورد مىگويد:

  چهار مرغاند اين عناصر بسته پا مـرگ و رنجورى علت پاگشا
  اصلا چه اهمیتی دارد که در کهکشانها، موجود زنده ای وجود دارد یا ندارد. مهم این است که هرچه نگاه میکنی، و هرچقدر پیش بروی، هستی هست. وجود، هست. هستی، تمام نمیشود. 
  هستی لبه ندارد تا در نقطه ای یا در خطی به پایان برسد. در ابعاد هندسی جای نمیگرد
  چاینجاست که به جای موجود، وجود و هستی برایت طرح میشود و می‌پرسی، هستی  در جای دیگری هم وجود دارد ؟ 

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s