انچنین نیست که قائم بیاید و

اينچنين نيست كه قائم موعود بيايد و يك شبه جهان اسيرجنگ هاي ۶۰۰۰ ساله را تبدیل به جامعه اي صالح  نماید ، زيرا سنت الهي اين گونه نبوده و نيست والا او به همه چيز قادر و توانا است

وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَميعاً أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّي يَکُونُوا مُؤْمِنينَ : يازدهم سوره : یونس


و اگر پروردگار تو می‌خواست، تمام کسانی که روی زمین هستند، همگی به (اجبار) ایمان می‌آوردند؛ آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟! (ایمان اجباری چه سودی دارد؟!)


حق فرموده  : عدالت : ارتقاع آگاهی  مظلوم استمتأسفانه اكثر پيروان، به معني حقيقي اين شرايط و توصيفات توجه نكرده، درذهن و فكرخود انتظارات غلطي برايظهور آن حضرت تصوركردند كه مخالف كتب آسمانيشان مي باشد.
 مثلاً در احاديث اسلامي آمده كه خود امام زمان وپيروانش دچار بلايا وحبس و زندان و شهادت هم مي شوند، چنانكه در يکي از کتاب هاي شيعه آمده است:
“حضرت مهدي(عج) بعد از هفت يا نه سال حکومت به شهادت ميرسد”[٦٦]
و در کتاب ديگري آمده است كه امام حسين پس از مهدي، او را دفن مي كند [٦٧] 

حال آنكه همه فكرمي كنند او مي آيد و يک روزه پيروز مي شود و ۷ يا ۹ سال حكومت مي كند و پس از او دنيا تمام مي شود!
اما اگر چنين باشد كه خداوند دنيايي بيافريند و پيامبراني بفرستد و اكثرمردم به آن انبياء ظلم كنند و تعاليم اديان را كامل اجرا نکنند و اجراي كامل آن موكول به ظهور موعود و منجي همه اديان شود و پس از آن همه گريه و زاري براي تعجيل ظهور، موعود بيايد و همه را مجازات كند و ظالمين را بكشد و دنيا تمام شود، اين نه با عقل جور در مي آيد و نه با آيات كتب آسماني و احاديث اسلامي.!!
 به عكس، دراحاديث است كه پس از قائم، حضرت مسيح دوباره ظاهر شده وحكم جهاد برداشتە میشود« لا ينقَطع الجهاد عن امتي حّتي ينزِلُ عيسي بنمريم [۶٨]
 يعني “جهاد از امت من قطع نمیشود تا وقتی که عیسی پسرمريم بيايد”
و همچنين علمي كه ۲۷ حرف است وهمه پيامبران قبل از قائم موعود فقط دو حرف از آن را آورده اند، به واسطه ظهور حضرت قائم موعود، چنان رشد مي يابد كه ۲۵ حرف باقي مانده از آن نيز توسط آن حضرت آشكارمي گردد ونيز صالحان وارث زمين مي شوند و جنگ هاي شش هزار ساله بشر تمام مي شود و صلح برقرار مي گردد[٦٩]

اين توضيحات براي اين است كه بدانيم راجع به چگونگي تحقق صلح و عدالت پس از ظهور قائم، تصورات نادرستي به جودآمده است. درحديث مي فرمايد:قائم که بیاید:« يملأُ اللهُ الاَرضَ قسطًا و عدلاً كَما ملئَت ظَلمًا و جورًا»[٧٠]
يعني:خداوند دنيا را پر از عدل و قسط خواهد نمود، همانطور كه از ظلم پر شده است. بديهي است كه ظلم، حداقل دردوره اي ۶۰۰۰ ساله به شكلي تدريجي به وجودآمده و بنابراين عدل و صلح نيز تدريجا ايجاد خواهد شد؛
 و واضح است كه ساختن و برپاييعدالت بسي دشوارتر از تخريب و ظلم است، و بساط اين جهان مادي اينچنين نيست كه قائم موعود بيايد و يك شبه جهان اسيرجنگ هاي ۶۰۰۰ ساله را جامعه اي صالح و عدل بپوشاند، زيرا سنت الهي اين گونه نبوده و نيست والا او به همه چيز قادر و توانا است

با توضيحات فوق بايد گفت طبق وعده هاي قرآن و احاديث، قائم موعود،حضرت باب، كه در شب پنجم جمادي الاولي سنه ۱۲۶۰ ه. ق. قيام و دعوت خود را (كه طبق آنچه قبلاً گفته شد، همان قيام “قيامت” است آغاز نمودند، در همان لحظه اول، دانه صلح و عدالت را به يد قدرت الهي كاشتند.قرآن مجيد از اين مرحله با عبارت« كََلمحِ البصَر[٧١] »يعني مانند یک چشم به هم زدن یاد میفرماید.اين دانه در مرحله دوم، به مرور تبديل به نهال و درخت مقدس تنومندي مي گردد كه به تدريج سايه خود را در جهان خواهد گسترد و ميوه عدالت و صلح عمومي و وحدت عالم انساني خواهد داد


منابع ..پاسخ به بعضی از سئوالات بهائی 

https://t.me/Rafee_Shobahat/1086

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s