چرا در سیاست دخالت نمیکنیم : قسمت دوم

دوستان عزیز حتمآ شما هم دیده اید  تعددی از افراد  سعی میکنند  که به دیگران تفهیم کنند  عدم دخالت بهائیان در امور سیاسی به معنی اطاعت از حکومت است  خیر اینجور نیست و اگر بود که چیزی به اسم استقامت سازند ه پاسخ بهائیان نبود استقامت امری ساده و راحت نیست زمانی که با جانتان و مالتان و زندگی و حیثت خود باید از آنچه به آن اعتقاد دارید ایستادگی کنید و از آنچه از دست میدهید به فکر آنچه بدست می آورید باشید .استقامت بخشی از شخصیت و صفت یک فرد بهایی باید باشد تا بتواند در برابر سهمگین ترین تند باد وقایع ؛ مستقیم ایستادگی نماید ؛ هم مسلط باشد و هم با تواناییهای خود بتواند به زندگی ادامه دهد و ضربات وارده شدید را نه تنها تحمل کند که با سرور و شادی روحانی پذیرا باشد . وقتی خواهان عدالت و انصاف هستید و از آن نه تنها محروم می شوید بلکه از حقوق اولیه خود هم منع می شوید و باز هم حق از شما انتظار برخوردی روحانی و الهی دارد یعنی استقامت سازنده . اما تواناییهای افراد متفاوت است و استقامت در هر فرد مفهوم خاص خودش را دارد شاید یک نفر بتواند از جانش بگذرد و یک نفر نتواند حتی تصور و تفکر از دست دادن جانش را داشته باشد و اینکه ما نمی توانیم برای دیگران قضاوت کنیم و ملاک و معیار قضاوتی را تعیین کنیم . پاسخ بهائیان به ظلم و ستم، متأثر از بینشی‌ است که وحدت و وابستگیِ متقابل را مرحله‌ی بعدی در تکامل اجتماعی جمعی بشریت می‌داند

—مرحله‌ای که نشان‌گرِ بلوغِ جمعیِ نوع بشر است.”ما صدی و اندی سال تجربه استقامت سازنده را تقدیم به جهان اینده می کنیم و التماس دعا داریم تا بتوانیم بر استقامت سازنده و وفای به عهد خود ومیثاق الهی مستقیم باشیم انشاالله هیات تحریره : کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی اردیبهشت 1395 موضوعي تاريخي و بسيار جالب :  داستان ارسال لوح مبارك سلطان خطاب به ناصرالدين شاه قاجار كه قاصد آن ميرزا بديع خراساني بود  ،  براي محمد رضا شاه پهلوي  شاهنشاه وقت ايران درسال  ١٣٥٤ شمسي با قاصدي ديگر بنام دكتر يو گو جياگري ايادي محبوب امرالله ارسال گرديد  : نتيجه را در ذيل مطالعه نمائيم .  در سال یکهزارو سیصدو پنجاه و چهار ، بیت العدل اعظم الهی تصمیم میگیرند  که لوح سلطان ایران خطاب به ناصرالدین شاه را  به پادشاه ایران  یعنی محمد رضا شاه پهلوی اهدا نمایند . براین اساس فال اين قرعه به جناب دکتر یوگو جیاگری ایادی محبوب امرالله که ایتالیائی بودند محول میشود . در آنزمان روابط ایران وایتالیا بسیار حسنه بود و دکتر جیاگری به عنوان یکی از دوستداران فرهنگ وادب وهنر  شناخته میشدند . ایشان دوست پروفسور الکساندرو بوزانی ایرانشناس معروف بهائی ایتالیائی بودند واین جناب پرفسور بوزانی در مجامع فرهنگی ایران وایتالیا فردی شناخته شده بودند وچندین کتاب به زبان ایتالیائی در باره فرهنگ و ادب و مذهب در ایران تالیف کرده بودند و حتی به ایران آمده و در دانشگاه طهران و سایر مجامع فرهنگی سخنرانی نموده بودند . و جناب دکتر جیاگری و ایشان در این زمینه برای سیاستمداران و اصحاب فرهنگ و آموزش شناخته شده بودند و انتخاب ایشان  از طرف بیت العدل اعظم بسیار دقیق و حساب شده بود . نهایتاً  ایشان به ایران آمدند  و امانت بیت العدل اعظم را به رئیس دربار شاهنشاهی که در آنزمان عَلَم بود ارائه داده و درخواست ملاقات حضوری  با شاه را مینمایند . ولی با کمال تأسف به ایشان گفته میشود  که شاه در مسافرت به ژاپن هستند و تا یک هفته  دیگر تشریف نخواهند داشت . و وقتی به ایران تشریف بیاورند و بعد از چند روز استراحت به دفتر تشریف فرما میشوند   و به ایشان تقدیم خواهد شد . جناب دکتر جیاگری که به اتفاق همسرشان به ایران آمده بودند فرصت را مغتنم دانسته  که اماکن تاریخی امری را در طهران زیارت نموده و به تبریز   نیز مسافرتی بنمایند .  در آنزمان من ( فائز رضواني )  در دانشگاه تبریز در دانشکده پزشکی دانشجو بودم  و درجلسه ای که در حظیره القدس تبریز با عموم احباء تشکیل گردید خدمت ایشان حضور پیدا کردم وشاهد سخنرانی ایشان به زبان انگلیسی بودم که زنده یاد شهید مجید جناب خاضعی ترجمه میکردند . عکسی به یادگار با ایشان برداشتیم که فعلا در دسترسم نیست ولی آنرا در آینده نزدیک در اینجا خواهم گذاشت .  در جلسه ای دیگر در منزل جناب سیروس آستانی نیز برای دانشجویان صحبت نمودند . در ان موقع خبر نداشتم که ایشان برای اهداء لوح سلطان به ایران تشریف آورده بودند  بلکه متوجه شدم ايشان برای زیارت اماکن امری طهران  و تبریز به اتفاق خانمشان تشریف فرما شده اند . به هر حال جنابشان بدون آنکه موفق به دیدار شاه بشوند ایران را ترک نمودند . اما از طرف دیگر شاهنشاه که به ژاپن تشریف فرما میشوند در آنجا با جناب  عباس کتیرائی  سرمایه دار بهائی که در ژاپن چندین کارخانه دارند آشنا شده و حتی به منزل ایشان هم تشریف میبرند .  جناب کتیرائی در آن زمان عضو محترم هيئت مجلله مشاورين قاره اي در آسيا و ساكن ژاپن  بودند ، ايشان تصميم گرفتند براي فتح جزيره ساخالين  آخرين نقطه فتح نشده در نقشه منيعه ده ساله را كه حضرت ولی محبوب امرالله  تعيين و تا آن زمان فتح روحاني نشده بود بهمراه خانم اقدام فتح نمایند  و در آنجا ساكن گردند   ، ساخالین تا آن سالها  تحت قیمومیت روسیه کمونیستی بود  و چون از استعمار روسيه شوروي خارج گرديد و آزاد شد لهذا به آنجا تشريف بردند  و اين جزيره را رسماً فتح روحاني نمودند ، كه با عث سرور قلب هيكل اطهر در عالم ملكوت و ساحت بيت العدل اعظم الهي  و هيئت مجلله مشاورين قاره اي در آسيا  گرديدند .  و اما جناب كتيرائي ابتداء  از ايران به ژاپن که در آنزمان با آن کشور مراودات تجاری داشتند  میروند ودر آنجا منتظر گرفتن ویزا برای ساخالین میشوند که موفق نمیشوند  وناچاراً  به این نتیجه میرسند که در ژاپن ساکن بشوند  تا زمانی که  ابواب رخاء گشوده شود و بتوانند به مأموریت  خطیر خویش نایل  شوند . در نتیجه در ژاپن ساکن  ،  وشروع به فعالیت نموده وکارخانه دار موفقی میشوند به نحوی که شاه او را مورد تفقد قرار داده و بمهماني جناب كتيرائي  به منزل ايشان  هم میروند . از طرف دیگر شاه بعد از ديدار از ژاپن  به ایران برمیگردند ومحفل روحانی ملی بهائیان ایران مترصد آن بودند که نتیجه اهداء  لوح سلطان به شاه چه خواهد شد . تا آنکه متوجه میشوند که جناب کتیرائی به ایران مسافرت نموده اند و از ملاقاتشان با شاه در ژاپن مطلع میشوند و آنرا بهترین فرصت برای ملاقات ایشان با وزیر  دربار  و خبر گرفتن از نتیجه کار میشوند . وزیر در بار به جناب کتیرائی میگویند که شاه هنوز به دفتر نیامده اند ، و شما چند روز دیگر مراجعه نمائيد . بعد از چند روز نتیجه را عَلَم به جناب کتیرائی چنین گزارش میدهند :  هدیه را در سینی گذاشتم حضور شاه بردم . پرسیدند چیست ؟  گفتم نامه بهاالله است که برای ناصرالدین شاه فرستاده بودند  ، خواسته اند حضورتان تقدیم شود .  شاه قدری برآشفته میشود  میگوید  ببر   ببر   اینرا . این آخوند کراواتی ها ( منظورش بهائی ها ) از من چه میخواهند ؟ من که همه کار برای آنها کرده ام .  عَلَم خطاب به کتیرائی میگوید :  من که این حالت را دیدم  دیگر حرفی نزدم   و برگشتم . جناب کتیرائی  در محفل روحانی ملی حضور پیدا میکند و گزارش قضیه را میدهند . به گفته جناب منوهر قائم مقامی ،   همه  ما  با تردید و سکوت مواجه شدیم   و همان لحظه با کمال تأسف   فرو  ریختن شاه را مشاهده کردیم . جناب کتیرائی بعدها  به ژاپن برگشتند ومنتظر ماندند تا بعد از فروپاشی کمونیسم به جزیره ساخالین بروند  و نامشان در  لوحه ذهبی جزء فارسان امر الهی تا ابد  مخلد  ( همیشه )  بماند . بنده  ( فائر رضوانی ) این موضوع را از جناب سبحانی که در شهسوار بودم بطور خصوصی شنیدم و ایشان خودشان از شهید مجید جناب قائم مقامی شنیده بودند . و لازم دانستم  برای درج  در تاریخ  نگاشته شود . http://ataizizseler.com/2020/11/22/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c/  

و نیز چرچیل میگوید سياستمدار كسی است كه حوادث فردا و يك ماه و يكسال بعد را پيش بينی كند و سپس بتواند دلايلی بياورد كه چرا اتفاق نيفتاد… وقتی هدف ما وحدت عالم انسانی باشد جهان هم به کمک ما خواهد آمد به ما می آموزد و سرنوشتمان هم، به ان گره میخورد چون این تفکر به دنبال اندیشه‏‌ها و راهکار درونی هست چون  این انقلاب از درون  است  برای همین است که تمام نیروها ی تاریخ در رابطه با این هدف به جلو می روند ضمن اینکه می‌‏توانیم از تجربیات کشورهای دیگر نیز بیاموزیم و خیلی سریع‌تر مسیر توسعه یافتگی را در یک مسیر جهانی و با یک هدف مشترک به سرعت طی کنیم علیرغم اینکه خیلی ها بخاطر حفظ  شغل وجانشان دروغ میگند بهائیان  نمیگند و  تقیه هم  ندارند آخوند و آقا بالا سر ندارند   هیچکدامشان برای پاداش کاری نمی کنند و برای انجام اعمال انسانی مزدی دریافت نمیکنند   حتی اگر به افریقا برای خدمت و رساندن پیام حضرت بهاءالله  بروند پاداشی نمی گیرند و همون جا کاری برای معاش پیدا میکنند  خدا میدانه وقتی هدف ما وحدت عالم انسانی باشد جهان هم به کمک ما خواهد آمد و به ما  نیز می آموزد و سرنوشتمان هم، به ان گره میخورد چون این تفکر به دنبال اندیشه‏‌ها و راهکار درونی هست حق فرمودند  این انقلاب از درون  است  برای همین است که تمام نیروها ی تاریخ  از جمله حتی وقایع طبیعی مثل تعغیرات جوی  در رابطه با این هدف به جلو می روند #Taiziz کامینت های این پست ..خانم ماری گران نوشتند : جای مردان سیاسی درخت بنشانید تا هوا  پاکیزه شود علی نوشته : Mary Gooran  جای مردان سیاست بنشانید درخت که هوا تازه شود… به خدا ایمان آرید ، به خدایی که به ما بیلچه داد تا بکاریم نهال آلو ؛ صندلی داد که رویش بنشینیم وبه آواز قمر گوش دهیم ، به خدایی که سماور را از عدم تا لب ایوان آورد ، و به پیچک فرمود : « نرده را زیبا کن! » ، سهراب سپهری ، خانم شهین مصلحی نوشتند : حض ت بهاالله دین را از سیاست جدا ف فر موده اند زیرا دین را در سیاست مدخلی نهِِ علی پاسخ داد : Shahin Moslehi ..  بله ممنون  حضرت بهاء الله دین را ازسیاست جدا کرد حضرت عبدالبهاء درسال ۱۹۱۱ درجمع بهائیان لندن یکی از تعالیم بها ئی را چنین بیان فرموده اند دین از سیاست جدا است دین را درامور سیاسی مدخلی نه بلکه تعلق به قلوب دارد نه عالم اجسام روسای دین باید به تقویت وتعلیم نفوس پردازند وترویج حسن اخلاق نمایند ودر امورسیاسی دخالت ننمایند بهروز قوامی نوشتند  Ali Kargar  aziz  mitoni  be  man begi  che tur beram  ro  avaz  kardanh zbaneh  farsi ?? بنده پاسخ دادم :Behrouz Ghavami بهروز جان صفعه مترجم گوگول که فارسی است را فرستادم که راحت دانلود میشه  به اسم farsi keybourd  و Ali Kargar بهترین سیا ست ؛ سیاست پروردگار است و بهترین دین آن است که از شما آدم بهتری بسازد ؛ هر دینی که شما را دل رحم تر ؛ فهمیده تر؛ با محببت تر ؛ با مسئولیت تر واخلا قی تر سازد بهترین دین است.. دالا یی لاما آقای ولی قربان پور نوشتند : Vali Ghorbanpor   تعجبم که این دالایی لاما چطور اجازه داد که بودایها مسلمانها را در میانما ر قتل عام کنند و حتی هیچ بیا نیه ایی هم در محکو م کردن این اعمال غیر انسا نی صادر نکرد. نتیجه اینکه او هم اهل ورراجیست نه عمل. Ali Kargar  جواب دادند جناب آقای قربان پور آقای دالا یی لا ما رهبر راهبان بودائی نه فقط یکبار بلکه چندین بار به کشتار مسلمانان میانمار واکنش نشان داده فقط کافیست در گوگول این جمله را وارد کنید … دالایی و کشتار مسلمانان میانمار – ایسنا ؛ همینطور اظهار نظر دالایی لاما درباره کشتارمسلمانان میانمارخبرگزاری آپارات وکاریزنو و سایر رسانه ها ولی تعجب بنده این نیست..تعجب اینست که چرا هیجکدام از مسلمانهای جهان تا بحال واکنشی نسبت به ظلم وستمی که به جامعه بهائیان ایران ازطرف جمهوری اسلامی می شود نشان نمی دهند ..

بقول سعدی .. چرا فقط چو مالت را ببرند بانک وفریاد بر آری که مسلمانی نیست آیا این مدعیان حقوق بشر چشمانشان نمی بییند و یا زبانشان لکنت گرفته بود که بیان نمی کنند و در صدد بودند آنهمه جنایت را بی اهمیت جلوه دهند

https://youtube.com/playlist?list=PLa0L_XoE3uM7oScPTq6gFpgr9M6bYzCuT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s