عقده های سرکوب شده

عقده های سرکوب شده چه بر سر ما می آورد خشم فروخورده چیست با خشم سرکوب شده و فرو خورده چه کنیم خشم پنهان مانند یک بیماری خطرناک است اگر درمان نشود آسیب‌های جدی جسمانی و روانی از خو بجا میگذارد  خشم پنهان آتش زیر خاکستر است خشم فرو خورده ما معمولاً به خاطر برخوردهای اشتباه در دوران کودکی است این خشم در بزرگسالی هم به خاطر شکست ها و اشتباهات زندگی تشدید شده و باعث می‌شود  ما هر روز در یک دور باطل باشیم این خشم فروخورده و رنج پنهان ما که معمولاً از آن آگاه نیستیم خودش را به صورت اضطراب و افسردگی و لذت نبردن از زندگی و بی‌تفاوتی به سرنوشت مان را نشان میدهد  شما در بین دوستان و اعضای خانواده افرادی را میشناسید که سریع عصبانی و آشفته می شوند خشم و عصبانیت مثل فریاد زدن بعد آن را بی قید و دم و دم دمی مزاج   خشم غیرکلامی مثل  شکستن اشیا  منزل یا مدرسه صدمه زدن به خود یا دیگران صدمه زدن به حیوانات عقده های ابراز نشده پنهان یا فروخورده  خشم فروخورده خشمی است که به علت ترس از عوامل بیرونی یا اطاعت از منابع قدرت یا اعتراض به بی عدالتی ها و یا دیده نشدن خواسته ها و حرف های نگفته به وجود می‌آید  خشم و عصبانیت یک هیجان طبیعی و هشداری از احساس آسیب یا دردی درونی است که ریشه در عوامل و شرایط متفاوتی دارد  در بیشتر اوقات وقتی با فرضی آسیب‌دیده مواجه می‌شویم که دردی دارد معمولا به او نمی‌گویند درد نداشته باش  یا او را به خاطر نحوه واکنشش به درد سرزنش قرار نمی‌دهیم بلکه به کمک به حمایت او می‌رویم تا هرچه زودتر عامل درد شناسایی و مداوا شود اما چرا وقتی فردی خشمگین می‌شود به او کمک نمی‌کنیم چرا اساساً خشمگین شدن را منفی و ناپسند می دانیم   فرو خوردن خشم می تواند آسیب های روانی بجای بگذارد  طبیعی است که گاهی دچار خشم و برخی عواطف منفی می شویم ولی این موارد باعث محافظت و بقای ما می‌شوند اینکه ما به خودمان ارزش ندهیم و خشممان را حس نکنیم این باعث گرفتاری ما می شود همه ما ها یک پوست کلفت روانی داریم که از ما محافظت میکند  بیشتر بخوانید 👎 https://public-psychology.ir/?p=18622 خشم فروخورده چیست

One thought on “عقده های سرکوب شده

 1. .Que nous font les complexes refoulés?
  Qu’est-ce que la colère réprimée? Que faire de la colère réprimée et réprimée? La colère cachée est comme une maladie dangereuse. Si elle n’est pas traitée, elle peut causer de graves dommages physiques et psychologiques.
  La colère est le feu caché sous les cendres
  Notre colère réprimée est généralement due à des actes répréhensibles dans l’enfance. Cette colère est exacerbée à l’âge adulte en raison d’échecs et d’erreurs dans la vie.
  Nous sommes chaque jour dans un cercle vicieux. Cette colère tamisée et cette souffrance cachée, dont nous ignorons le plus souvent, se manifestent sous forme d’angoisse et de dépression, de manque de jouissance de la vie et d’indifférence à notre destin.
  Vous connaissez des gens parmi vos amis et votre famille qui se fâchent et se fâchent rapidement

  La colère et la rage comme crier puis le rendent agité
  Colère non verbale comme
  Briser des objets à la maison ou à l’école vous blesser ou blesser d’autres animaux Blesser des animaux non-dits Complications cachées ou abandonnées
  La colère réprimée est la colère qui est causée par la peur des facteurs externes ou l’obéissance aux sources de pouvoir ou la protestation contre l’injustice ou le fait de ne pas voir les désirs et les mots tacites.

  Rayure…
  عقده های سرکوب شده چه بر سر ما می آورد
  خشم فروخورده چیست با خشم سرکوب شده و فرو خورده چه کنیم خشم پنهان مانند یک بیماری خطرناک است اگر درمان نشود آسیب‌های جدی جسمانی و روانی از خو بجا میگذارد 
  خشم پنهان آتش زیر خاکستر است
  خشم فرو خورده ما معمولاً به خاطر برخوردهای اشتباه در دوران کودکی است این خشم در بزرگسالی هم به خاطر شکست ها و اشتباهات زندگی تشدید شده و باعث می‌شود 
  ما هر روز در یک دور باطل باشیم این خشم فروخورده و رنج پنهان ما که معمولاً از آن آگاه نیستیم خودش را به صورت اضطراب و افسردگی و لذت نبردن از زندگی و بی‌تفاوتی به سرنوشت مان را نشان میدهد 
  شما در بین دوستان و اعضای خانواده افرادی را میشناسید که سریع عصبانی و آشفته می شوند

  خشم و عصبانیت مثل فریاد زدن بعد آن را بی قید و دم و دم دمی مزاج 
   خشم غیرکلامی مثل
   شکستن اشیا  منزل یا مدرسه صدمه زدن به خود یا دیگران صدمه زدن به حیوانات عقده های ابراز نشده پنهان یا فروخورده 
  خشم فروخورده خشمی است که به علت ترس از عوامل بیرونی یا اطاعت از منابع قدرت یا اعتراض به بی عدالتی ها و یا دیده نشدن خواسته ها و حرف های نگفته به وجود می‌آید 

  خشم و عصبانیت یک هیجان طبیعی و هشداری از احساس آسیب یا دردی درونی است که ریشه در عوامل و شرایط متفاوتی دارد 
  در بیشتر اوقات وقتی با فرضی آسیب‌دیده مواجه می‌شویم که دردی دارد معمولا به او نمی‌گویند درد نداشته باش
   یا او را به خاطر نحوه واکنشش به درد سرزنش قرار نمی‌دهیم بلکه به کمک به حمایت او می‌رویم تا هرچه زودتر عامل درد شناسایی و مداوا شود اما چرا وقتی فردی خشمگین می‌شود به او کمک نمی‌کنیم چرا اساساً خشمگین شدن را منفی و ناپسند می دانیم
    فرو خوردن خشم می تواند آسیب های روانی بجای بگذارد  طبیعی است که گاهی دچار خشم و برخی عواطف منفی می شویم ولی این موارد باعث محافظت و بقای ما می‌شوند اینکه ما به خودمان ارزش ندهیم و خشممان را حس نکنیم این باعث گرفتاری ما می شود

  همه ما ها یک پوست کلفت روانی داریم که از ما محافظت میکند

  http://taiziz.car.blog/ 021/03/02/%d8%b9%d9%82%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af%d9%87/

  بیشتر بخوانید 👎

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s