آیا میدانید قرآن با بخوان و مثنوی با بشنو آغاز میگردد

 دوستان گرامی آیا میدانید  قرآن با بخوان و مثنوی  که ترجمه قرآن بزبان پهلوی است  با بشنو آغاز میگردد  مولوی  آیات قرآن را از حفظ بود و از رجعت نیز خبر داشت و آمده بود تا مردوم را برای روز ظهور آمده کند   او میدانست روزی دوباره همه ما ها  بر انگیخته  می شویم   وبرای تحقق اهداف پروردگار  و برقراری ملکوت و سلطنت پروردگار که از دیر باز به آن اشاره شده و هر کسی برای آن روز  دوباره خلق خواهد شد و به این جهان  باز خواهد گشت  

 حضرت باب فرموده اند بدان که همه  برای ظهور من یظهر الله خلق شده اند  ( کسی که خدا او را ظاهر خواهد کرد ) و  در تورات و انجیل و قرآن نیز بکرات این بشارت داده شده و  در احادیث بسیاری نیز آمده رجعت در لغت به معنای بازگشت است  و در تمام کتابهای آسمانی به آن اشاره شده   امام جعفر صادق نیز به صراحت  فرموده که مقصود از قیامت  به صراحت رجعت است به این معنی که خداوند بعد از ظهور منجی  گروهی از کسانی  که قبلآ از دنیا رفته  اند  را  به این جهان باز می گرداند تا حق را از نو با او یاری کنند

تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین …  دیو آدم را نبیند جز که طین ظاهر قرآن چو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست حرف قرآن را بدان که ظاهریست زیر ظاهر باطنی پس قاهریست زیر آن باطن یکی بطن سوم که در گردد خردها جمله گم

مولوی همانطور که نوشته شد قرآن با بخوان  و مثنوی که ترجمه قرآن بزبان پهلوی است با بشنو آغاز میگردد مولوی   آیات قرآن را از حفظ بود و از رجعت خبر داشت   او میدانست روزی دوباره همه ما ها  بر انگیخته  می شویم  وبرای تحقق اهداف پروردگار   دوباره به این جهان  باز خواهیم گشت    رجعت در لغت به معنای بازگشت است  و در تمام کتابهای آسمانی به آن اشاره شده است امام جعفر صادق نیز به صراحت  فرموده که مقصود از قیامت  به صراحت رجعت است به این معنی که خداوند بعد از ظهور منجی گروهی از کسانی  که قبلآ از دنیا رفته  اند  را  به جهان باز می گرداند تا حق را  با او یاری کنند 

علامه مجلسی می گوید که روایات معصومان در باره رجعت بقدری زیاد است که بسیاری از مومنین قبل از شروع  ایام الله ( روزهای قیامت ) ادعای تواتر معنوی کرده اند یعنی حق را در درون خویش دیده اند .. در تعریف تواتر  آمده که برای حصول اطمینان باید نشانه ها  در شخص با اندازه ای باشد که انسان اطمینان پیدا کند مثلآ در مورد زکریا سوره مریم آیه ۱۵ آمده سلام بر او باد روزی که متولد شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود

یا در مورد عیسئ سوره مریم آیه ۳۱ و سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته شوم در حدیث ماثور نقل شده که در یوم قیامت حضرت فاطمه هنگام عبور از صراطی ( پل صراط )  بی پرده و نقاب در انظار جلوه گر خواهد شد   ما حضرت فاطمه را  در روح و صفات حضرت طاهره دیدیم که در بدشت بی نقاب که در آن زمان از روی این پل که همان صراط بود رد شد

  ما شهادت بیش از بیست هزار نفر را دیدیم که    پیشنهاد  تقیه برای نجات  جانشان به آنها داده شد ولی چنان در درون به تواتر رسیده بودند که  حق را در درون خو یش می دیدند و شهادت  را بخاطر تحقق وحدت عالم انسانی و برای رفاه الکل العالم   افتخار  میدانستند تمام ادیان منتظر ۲ ظهور در روز قیامت، یا #آخرالزمان یا رستاخیز یا #یوم_الحساب و… هستند: . مسیحیان منتظر : مسیح و #ایلیا . یهودیان : رب الجنود و #مسیح . مسلمانان: شیعه : #امام_زمان و #رجعت_حسینی. اهل سنت مهدی و رجعت عیسی . زرتشتیان: #هوشیدر_ماه و #سوشیانت .  بنابراین موعود اسلام همان موعود مسیح همان موعود یهود و همان موعود زرتشت است .

میدانیم که حروف مقطعه رموزی را آشکار میکنند.  . طبق احادیث در «بحار ج۸۹ ص۳۷۵ و بر اساس سعید بن جبیر، ابن مسعود، ابن عباس در این حروف اسم اعظم خداوند هم نهفته است. . که در پستهای قبل گفته شد «بهاء» که با عدد ۹ ابجد رمز گذاری شده اسم اعظم خداوند است. . در اوستا این نام با عدد ۹۹۹۹۹ رمزگذاری شده بود و ۵ بار تکرار اشاره به عدد ۵ ابجد و کلمه «باب» است. .  در حروف مقطعه قرآنی «طه» نیز به ط= ۹ بمعنای #بهاء و ه = ۵ و برابر با باب میباشد. .

  یکی دیگر از رموز حروف مقطعه اشاره به سال ظهور #قائم و قیامت است. . . در تفسیر صافی ج۱ص۹۴ . امام باقر : نشانه اين در كتاب خداوند در حروف مقطعه است، هرگاه آن‏ها را بدون تكرار شماره كنى. هيچ‏يك از حروف مقطعه نيست مگر اينكه چون مدتش بگذرد يكى از فرزندان هاشم پس از گذشت آن به پا خواهد خاست…هنگام [المص] قيام كند و قائم ما هنگام منقضى شدن آن در «المر» به پا خواهد خاست. پس اين را بفهم و مخفى بدار. .  «پس #حروف_مقطعه را که بشماریم تا انتهای «المر» تاریخیست که قائم بپاخیزد» . 

از اول میشماریم «الم + الم+ المص + الر + الر + الر + المر = ۷۱+۷۱+ ۱۶۱ +۲۳۱+۲۳۱+۲۳۱+ ۲۷۱ = ۱۲۶۷. . ۱۲۶۷ سال از زمان دعوت علنی قریش توسط حضرت محمد، تا بعثت #حضرت_باب . . در  #المص تا #المر را با تشدید های موجود در #قرآن اگر بشماریم: ۱۲۰۹ یعنی قرن ظهور موعود. .  در تفسیر شیخ احمد احسائی میگوید الف را پشت صاد باید قرار داد: یعنی المص بشود لمصا = ۱۰۰ + ۱۶۰ که میشود ۲۶۰ ه.ق اشاره به ظهور حضرت باب در ۱۲۶۰ . . . #امام_زمان #بهاییت #بهائیت #بهائی

One thought on “آیا میدانید قرآن با بخوان و مثنوی با بشنو آغاز میگردد

 1. بنام مهربان خدای بخشنده
    ای مادر ، نوشته ترا به زبان پارسی می نويسم تا شيرين زبانی طير الهی را از لسان عراقی بشنوی و آوازهای خوش حجازی را فراموش کنی و اقرار کنی که بلبل معنوی به جميع لسان در باغ های روحانی بر شاخسارهای قدسی در ذکر و بيان است تا از اين آوازهای ظاهر آوازهای باطن بشنوی .
   ای مادر ، از دل بگذر و به دلدار رو آر و از جان بگذر و به جانان فائز شو . نهر قلب را به بحر مقلّب متّصل کن و رشتهء حبّ را به ريشه قرب محبوب محکم دار .
   جان بی جانان به درهمی نيرزد و دل بی دلدار به فلسی مقابل نه . 
  سَر بی سرور در خاک به و دل بی درد سوخته به و گردن بی رشته به شمشير بريده به . 
  بگو ای دوستان
   ، رو به دوست بخوابيد و در فراش به خيال معشوق راحت گيريد و از گلها بوی محبوب بشنويد و از نارهای روشن ، نور رخ يار در نظر آريد .
   قسم به جان دوست که اگر پيراهن يوسفی ببوئی و ٣٨٥ به مصر دوستی خدائی در آئی مادر همه مقرّبين شوی . پس به جان در حبّ بکوش و به دل در منزل يار درآ ، 
  غم روزگار را به اهلش واگذار ، 
  هيچ اعتنا به ايّام دو روز دنيا مکن تا اين پيراهن کهنه دنيا از بدن فرو افتد و بر سرير باقی جاويد مسکن گيری و استبرق الهی در پوشی
   و از جام محبوب باده حبّ بنوشی و به شمع حبّ بر افروزی و جامه حبّ بردوزی . اين است آن امری که هرگز تغيير نمی کند . 
  پس بدان که همه احکام الهی در عهد و عصر به اقتضای وقت تغيير می کند و تبديل می شود 
  مگر شريعه حبّ که هميشه در جريان است و هرگز تغيير به او راه نيابد و تبديل او را نجويد .
   اين است اسرار الهی که ذکر نموده برای عباد خود 
  و اوست بر همه بخشنده و مهربان  .🌹 https://giphy.com/gifs/bahai-taizzalluabh-ej6JcvaDz6iiAy4QtE
  .. TAIZIZ ..https://g.page/taiziz?gm

  https://maps.app.goo.gl/tK146xCfKfcFAXxDA

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s