The end of the Islamic Revolution is certain

Ali Salari Mr. Salari

جناب  سالاری گرامی، واقعیت این است که  مردم از اسلام عبور کرده اند. فاضل غیبی  خلاصه نظرسنجی • نظرسنجی با عنوان “نگرش ایرانیان نسبت به دین” از 6 ژوئن انجام شد تا 21 ، 2020. بیش از 50 هزار پاسخ دهنده مورد بررسی قرار گرفتند که حدود 90٪ آنها بودند در ایران زندگی می کرد. • یافته های این مطالعه منعکس کننده نظرات ساکنان باسواد ایرانی بالای 19 سال است ، که 85٪ از جمعیت بزرگسال ایران را تشکیل می دهند.  نتایج را می توان به جمعیت هدف با سطح اعتبار 95٪ و فواصل اعتبار 5٪.  نظرسنجی با هدف اندازه گیری و مستند کردن نگرش ایرانیان نسبت به دین انجام شده است و مفاهیم سیاسی مرتبط ، که به دلیل هیچ کدام نمی توان در ایران علناً بحث کرد به محدودیت های فعلی • نتایج نشان می دهد 78٪ از ایرانیان به خدا ایمان دارند ، 37٪ به زندگی پس از آن اعتقاد دارند مرگ ، 30٪ به بهشت ​​و جهنم ، 26٪ معتقدند که جنها وجود دارند و 26٪ معتقدند در آینده منجی.  حدود 20٪ از جمعیت مورد نظر اعتقادی ندارند هر یک از موارد ذکر شده • در حالی که 32٪ از جمعیت مسلمان شیعه شناخته می شوند ، حدود 9٪ این افراد را شناسایی می کنند …

1% ) use the Internet, among whom 69


خلاصه نظرسنجی
 • نظرسنجی با عنوان “نگرش ایرانیان نسبت به دین” از 6 ژوئن انجام شد
 تا 21 ، 2020. بیش از 50 هزار پاسخ دهنده مورد بررسی قرار گرفتند که حدود 90٪ آنها بودند
 در ایران زندگی می کرد.
 • یافته های این مطالعه منعکس کننده نظرات ساکنان باسواد ایرانی بالای 19 سال است ،
 که 85٪ از جمعیت بزرگسال ایران را تشکیل می دهند.  نتایج را می توان به
 جمعیت هدف با سطح اعتبار 95٪ و فواصل اعتبار 5٪. 
 نظرسنجی با هدف اندازه گیری و مستند کردن نگرش ایرانیان نسبت به دین انجام شده است
 و مفاهیم سیاسی مرتبط ، که به دلیل هیچ کدام نمی توان در ایران علناً بحث کرد
 به محدودیت های فعلی
 • نتایج نشان می دهد 78٪ از ایرانیان به خدا ایمان دارند ، 37٪ به زندگی پس از آن اعتقاد دارند
 مرگ ، 30٪ به بهشت ​​و جهنم ، 26٪ معتقدند که جنها وجود دارند و 26٪ معتقدند
 در آینده منجی.  حدود 20٪ از جمعیت مورد نظر اعتقادی ندارند
 هر یک از موارد ذکر شده
 • در حالی که 32٪ از جمعیت مسلمان شیعه شناخته می شوند ، حدود 9٪ این افراد را شناسایی می کنند

 1. در قرآن می فرمايد: ” بل کذَّبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لَمّا يأتهم تأويله ” ( سوره يونس، آيه…

 2. حضرت عبدالبهاء روح انسان را عامل و محرک اصلی تکامل فرهنگی میدانند. نیروئی که به نوعی فزاینده تکامل مادی و…

، یا عمدا یا ناخواسته ، گزارش اطلاعات نادرست در مورد بودن در داخل یا خارج از ایران. • ایرانیان مقیم داخل ایران که به نظرسنجی پاسخ دادند از همه استانها بودند و از مناطق شهری و روستایی.  مشخصات نمونه را می توان در ضمیمه. 1.2  آماده سازی نمونه تصفیه شده • یک سوال نظرسنجی برای شناسایی پاسخ های تصادفی و ربات طراحی شده است ارسالی  فرمهایی با پاسخ غلط به این سوال و با تشکیل می شود پاسخ های متناقض از نمونه حذف شدند (به عنوان مثال ، کسانی که اعلام کرد که آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 به سن رأی دادن نرسیده اند اما همچنین سن خود را بیش از 30 سال یا کسانی که اعلام کردند در ایران زندگی می کنند در یک سال انتخاب کردند سوال اما در خارج از ایران در یک سوال دیگر انتخاب شده است). 3 بخش 1: روشهای نمونه برداری و مشخصات نمونه 1.1  خصوصیات نمونه برداری و بررسی • گروهی برای تحلیل و اندازه گیری نگرشها در ایران (GAMAAN) انجام شد “نگرش ایرانیان نسبت به دین” (niga 
Ali Salari جناب  سالاری گرامی، واقعیت این است که  مردم از اسلام عبور کرده اند. فاضل غیبی
https://gamaan.org/wp-content/uploads/2020/09/GAMAAN-Iran-Religion-Survey-2020-English.pdf

مضافآ اخیرآ

حدود ۶۴۰ نفر از مخالفان جمهوری اسلامی با انتشار بیانیهای، عزم خود را مبنی بر پایان بخشیدن به حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردهاند. این بیانیه را عده زیادی از چهرههای فرهنگی، هنری و ورزشی نیز امضا کردهاند.  

بیانیهای با شعار “نه به جمهوری اسلامی” با امضای بیش از ۶۰۰ نفر از کنشگران سیاسی و چهرههای فرهنگی و ورزشی منتشر شده است. بیشتر امضاکنندگان مقیم خارج و شماری هم مقیم ایران هستند.

این بیانیه خطاب به مردم ایران نوشته شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در این بیانیه کوتاه آمده است: «این صدای مردمی است که عزم جزم کردهاند تا بساط جمهوری اسلامی، این مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچینند».

آنها میافزایند: «گسترش کارزار “نه به جمهوری اسلامی” در پیوند با دیگر حرکتهای سیاسی و مدنی، نویدبخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانه مردم ایران برای رهایی از حکومتی ضدبشری است

مدارک بیشتر که ثابت میکند جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است 
 اسلامی به بن بست رسیده است، نجات مردم در سرنگونی …29 mars 2017 — جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است، نجات مردم در سرنگونی این نظام است … چرا که به زعم او، اگر “ مدیریت در بخش های مختلف متدین، انقلابی و کارآمد” …www.radiofarda.com › commen…چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟ جمهوری اسلامی همواره در – رادیو فردا23 janv. 2019 — جمهوری اسلامی همواره در «لحظه حساس کنونی» زیسته است. بحران‌های آن، مانند خودِ انقلاب، تغییر چهره …rezagarieb.blogspot.com › blog-postLiberal and Secular: چرا پروژه جمهوری اسلامی به بن بست رسید؟ایدئولوژی در حکومتهای تمامیت خواه اهمیت نظری و عملی بی همتایی دارد و از آنجا که ایدئولوژی تمامیت خواه نقدناپذیر و بسته است
جمع آوری تای سیز#Taizzمعرفیکننده 

https://notebook.zohopublic.com/public/notes/irgsubfd5d690fd474b52b61f8cba8c247c01

انقلاب اسلامی تمام شد؛ نظام در مرحله پیش از فروپاشی

5 thoughts on “The end of the Islamic Revolution is certain

 1. .انقلاب اسلامی تمام شد؛ نظام در مرحله پیش از فروپاشی
  – چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب۵۷ با بی‌اعتنایی گسترده مردم روبرو شد؛ نظام حتی با وعده، تطمیع و تهدید هم نتوانست یک ده‌هزارم جمعیت کشور را برای راهپیمایی به خیابان بیاورد.
  – جمهوری اسلامی این روزها به نظامی ورشکسته تبدیل شده که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، از پس عده‌ای فرصت‌طلب و رانت‌خوار که همگی «خودی» هستند هم بر نمی‌آید.
  – در داخل ، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سراپای حکومت را فرا گرفته و در خارج جمهوری اسلامی آنقدر تضعیف شده که همه اقداماتش چه در برابر دوستان و هم‌پیمانان و چه در برابر آنها که «دشمن» می‌داند فقط «واکنشی برای بقا»ست.
  – هر چند مقامات نظام امیدوارند ساختار ناکارآمد حکومت را با شعار «اقتدار» همراه با سرکوب مردم حفظ کنند اما شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی وارد مرحله پیش از فروپاشی شده است.
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kayhan.london/fa/1398/11/26/%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D8%259B-%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%25BE%25DB%258C&ved=2ahUKEwj4leKilcvvAhV9B50JHRJDB6UQFjAMegQIHhAC&usg=AOvVaw0ixs99nLWxOKhH-yt4ievZ&cshid=1616666279741

  Like

 2. Résultats Web

  پایان گرفتن جمهوری اسلامی یک جبر تاریخی است؛ گفت‌وگو …

  9 mai 2019 — مهرانگیز کار معتقد است تقدیر تاریخی ایران این است که هزینه گزافی … خانم کار، با تمام مسائلی که برشمردید، شما همچنان در ایران ماندید.

  http://www.zeitoons.com › ...

  سرنوشت جمهوری اسلامی احتمالا شوروی‌ـ‌شیلیایی خواهد بود

  15 janv. 2020 — آقای مهدوی آزاد معتقد است نظام جمهوری اسلامی آن قدر در برابر تغییرطلبی … یعنی تمام آنچه که منجر به این وضعیت وخیم اقتصادی شده است.

  Recherches connexes :

  پیشگویی تاریخ سقوط جمهوری اسلامی ایران

  تاریخ دقیق سقوط جمهوری اسلامی ایران

  سقوط جمهوری اسلامی در سال 2020

  سقوط جمهوری اسلامی در سال 99

  http://www.mashreghnews.ir › news

  Résultats Web

  کار جمهوری اسلامی تمام است؟! – مشرق نیوز

  6 févr. 2019 — با همه مشکلاتی که هست من نمیدونم واقعا اگه جمهوری اسلامی نباشه چه چیزی جایگزینش میشه و ایا …

  kayhan.london › انقلاب-اسلامی-تمام…

  انقلاب اسلامی تمام شد؛ نظام در مرحله پیش از فروپاشی …

  15 févr. 2020 — جمهوری اسلامی این روزها به نظامی ورشکسته تبدیل شده که به گفته رئیس … ۱۳۹۸ گفته است: «دولت به فکر مردم است و همه تلاش خود را به کار می بندد که …

  http://www.dw.com › fa-ir › سال-۱۳۹…

  سال ۱۳۹۹ تکرار سال ۱۳۵۷؟ | دیدگاه | DW | 25.12.2019

  25 déc. 2019 — علی‌اکبر صالحی سرپرست سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هفته گذشته … جمع آوری کمک مالی هم یک کار غیرقانونی و قابل پی گیری است.

  http://www.radiozamaneh.com › ...

  آیا جمهوری اسلامی قادر است خود را بازسازی کند؟، از رادیو زمانه

  24 janv. 2020 — این به معنای کاهش توانایی دخالت جمهوری اسلامی در سوریه است . … حمایت می‌کردند نیم نگاهی به این مسئله دارند که آیا ترامپ کار را تمام خواهد کرد؟ هر مقدار …

  http://www.radiozamaneh.com › ...

  آینده ایران: آیا جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید؟، از رادیو زمانه

  11 juill. 2020 — آینده نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران با سرنوشت مردم آن به طور تنگاتنگی … به این سو، تقریبا تمامی انتخابات‌ها به صورت رقابتی برگزار شده است.

  fa.m.wikipedia.org › wiki › نظام_جمه…

  نظام جمهوری اسلامی ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  بر باور عده‌ای از کارشناسان سیاسی نظام جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است و نه نوعی اقتدارگرایی تمام عیار، در نظام‌های

  Like

 3. اگر تا اوائل سال گذشته هنوز امیدی به بهبود وضع اقتصادی در ایران وجود داشت، اما با گذشت زمانی کوتاه این امید جای خود را به بیم و نگرانی از آینده داد.

  ناتوانی دولت در پاسخگویی به میلیون‌ها بیکار، کارخانه‌ها و بانک‌های ورشکسته شعار “سال تولید کالای ایرانی” را به طنز نزدیک‌تر کرده است تا چشم‌اندازی برای موفقیت آن. بی‌اعتمادی نسبت به آینده جمهوری اسلامی و نارضایتی عمیق در میان لایه‌های وسیعی از مردم، از همه چیز نشان دارد، جز آن که حکومت “محبوبیت بالایی” داشته باشد.

  عبور از جمهوری اسلامی یا سوریه‌ای شدن ایران؟

  جمهوری اسلامی ممکن است در ادامه این روند فرو بپاشد، ممکن است نیروهای مخالف موفق شوند آن طور که می‌گویند از آن “عبور کنند” ولی این مسیری بسیار دشوار است به ویژه در شرایطی که هنوز هیچ حزب یا گروهی آن اعتبار را ندارد که مخالفان را زیر یک چتر گرد آورد.

  این سوال نیز مطرح است که مجموعه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی تا کجا نسبت به آن “وفادار” می‌مانند. تجربه نشان داده است که در بحران‌های حاد بخشی از این نیروها در سرکوب مخالفان خشن‌تر می‌شوند و بخشی از آن‌ها منفعل و هراسناک از آینده. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی معقتد است: «راس بیت و راس دولت با سهم‌های متفاوتی که از قدرت مستقر دارند اگر در برابر این اعتراضات نخواهند یا نتوانند انعطافی نشان دهند، اما هراس از آن و درسی که از این سیلی مردمی می‌خورند تا کنه وجودشان رسوب خواهد کرد.»

  بخشی از اپوزیسیون از امکان “سوریه‌ای” شدن ایران می‌گوید و این که چاره‌ای جز ادامه راهی که تاکنون آمده‌ایم نیست؛ یعنی همزمان انتقاد و در عین حال شرکت در انتخابات. گروه مقابل معقتد است که ایران با سوریه و لیبی تفاوت‌های اساسی دارد. از جمله این که ساختار آن قومی است، ولی قبیله‌ای نیست. آن‌ها احتمال دخالت نظامی را نیز نمی‌دهند چراکه این دخالت در ایران جواب نمی‌دهد و شاید حتی مردم را در کنار جمهوری اسلامی قرار دهد.

  آن‌ها تحلیل می‌کنند که بافتار و تاریخ ایران با سوریه قابل‌مقایسه نیست؛ کشوری با مذهب و زبان مشترک با با حاكميت خودبنياد که هیچیک از قدرت‌های استعماری گذشته نظیر روسيه و انگلستان نتوانستند این بافتار را درهم بشکنند. این تحلیلگران به مرزها و سامانه‌های حكومتی در منطقه خاورميانه اشاره می‌کنند که جز تركيه و ايران، همه و همه ميراث استعمار بوده‌اند.

  سرنوشت مشترک با اتحاد جماهیر شوروی؟

  برخی نیز به دنبال یافتن شباهت‌هایی میان مرحله پایانی اتحاد جماهیر شوروی با ایران هستند. در این مقایسه از جمله به بحران‌های منطقه‌ای، از بین رفتن پایگاه اجتماعی حزب کمونیست، فشار حاکمیت به مردم و فضای بسته امنیتی، محاصره اقتصادی و تحریم‌ها و جنگ‌هایی که شوروی درگیر آن شده بود و بالاخره تنش در درون حزب و اختلافات درونی اشاره می‌شود.

  وضعیت آن زمان اتحاد جماهیر شوروی شاید در یک نگاه کلی با شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی شباهت‌هایی داشته باشد. یک نقل قول از میخائیل گورباچف هم می‌تواند این شباهت را پررنگ تر کند. آخرین رهبر شوروی و طراح دوگانه اصلاحات سیاسی و فضای باز سیاسی در پایان عمر حکومت شوراها گفت:

  «من هميشه تکرار می کنم که می‌توانستيم اتحاد شوروی را حفظ کنيم. البته نه در قالب قديمی آن. زيرا بيش از حد فاسد شده بود. باید آن را اصلاح می‌کرديم…»

  “مقدمه ابن خلدون” جامعه‌شناس، تاریخ‌نگار و فیلسوف تونسی نیز در این سال‌ها بارها مورد توجه قرار گرفته است. آن‌جایی که او از سقوط نوشته، از “مرگی تدريجی، دردناک و خشونت‌بار” که “سرنوشت محتوم” دولتی پیر است: «سرانجام هجومی از بيرون به حيات دولت پايان می‌بخشد يا ممکن است حکومت آن قدر به انحطاط ادامه دهد که همچون فتيله چراغی که نفت آن پايان يافته است، خاموش شود.»

  اگر سخن او در باره شرایط امروز ایران هم صادق باشد، پایان جمهوری اسلامی به معنای پایان ایران نخواهد بود همان‌طور که پایان نظام شاهنشاهی با انقلاب سال ۱۳۵۷ به معنای پایان یا فروپاشی ایران نبود. با این حال تحولات ایران و منطقه پیچید‌ه‌تر از آن است که بتوان با یک مقایسه ساده، آینده را پیش‌بینی کرد. ممکن است تجربه ایران شبیه به هیچ‌کدام از کشورهای دیگر نباشد و تقابل نیروها در آن راهی کاملا متفاوت را طی کند.

  مریم انصاری

  Like

 4. دوستان عزیز از پا نشنید پایان گرفتن جمهوری اسلامی یک جبر تاریخی است چرا جمع بهائیان زندانی از تمام مخالفان دیگر زندانی بیشتر است ؟ زیرا این بازداشت ها بخاطر ترس حکومت از استقبال مردوم به آیین بهائی است خشونت بی‌حد و حساب حکومت چه در حد اجرای احکام غیرانسانی و سبعانه، چه در حد سرکوب‌های خیابانی و چه بدرفتاری، بی‌توجهی و شکنجه در زندان‌ها همه برای نشان دادن اراده‌ی معطوف به قدرت جمهوری اسلامی بوده است به این معنا که آنها به هیچ وجه حاضر نیستند از اسب جهل و قدرت پایین بیایند. به همین دلیل طفلکی ها فکر میکنند بهائیان تنها میتوانند آنها را از اسب قدرت به زیر بکشند
  https://taiziz.ca/2021/03/25/the-end-of-the-islamic-revolution-is-certain/

  Like

 5. 💕🙏💕در تاریخ دیده نشده است که کسی دست ظلم بر روی حضرت باب و حضرت بهاءالله و پیروان آنان بلند کندو بتواند از نتیجه اعمال خود در امان باشد شمس حقیقت به صراحت دو طایفه را به دلیل مقاومت در برابر ارادهٔ خداوند و مخالفت با حقّ، ازعزّت و افتخار محروم کردند می‌فرمایند: « عزّت از دو طايفه اخذ شد از #ملوک و #علما»….د ر مورد ملوک که با سقوط خاندان‌های پادشاهی پس از ظهور ایشان مشخص شد برای نمونه:سلطنت در #آلمان، #فرانسه، #روسیه و #ایران. برچیده شد در مورد علما اگر به همین رویدادهای 42 سال اخیر ایران بنگریم متوجه می شیم چطوری داره ریشه اشون از جا کنده میشه و از بین میرند نمونه زیاد است، #سد_سازی می‌کنند که ایران آباد شود، بر عکس #زاینده_رود هم خشک میشه دنبال انرژی #هسته‌ای می‌روند به لبنان و سوریه آنقدر کمک کردند تا مملکت را به روز سیاه بیاندازند دزیدند دزدیند و یک ایرانا فقیر کردند آخرش . می‌خواهند فلان جا را هم آزاد کنند، به جام زهر سر کشیدن سر در می آورد .
  رسوایی هایشان یکی و دو تا هم . که نیست ..هر دم از این باغ خبری میرسد پشت سر هم دارند بد میارند.. جوریکه روزگار دماری از بعضی از این رهبران مذهبی در بیاره
  . که ابواتشان هم حاضر نشوند که حتی برایشان فاتحه بخونند.قراره هر چی بدست خودشون کاشته اند درو کنند ..

  The end of the Islamic Revolution is certain

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s