ابوالفضائل گلپایگانی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک کتاب فرائد – جناب ابوالفضائل گلپایگانی

مرجع

كتب وآثار بهائی – كتاب فرائد‏ – Baha’i Reference Libraryكتاب فرائد‏. ۴۹۱, :صفحات, مؤسسه ملى مطبوعات امرى آلمان, :ناشر, ابو الفضائل گلپايگانی, :صاحب اثر. « صفحه بعد |, محتويات. رفتن به صفحه مورد نظر اجرا …Termes manquants : رایگان ‎متن ‎کامل ‎الکترونیککتابhttp://www.bahailib.com › index3کتابخانه بهایی شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانیShare. شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانی. حجم 35.97 MB. Download. شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانی روح الله مهرابخانی …Termes manquants : دانلود ‎رایگان ‎متن ‎الکترونیککتاب ‎فرائد –


http://www.bahailib.com › index3کتابخانه بهایی ابوالفضائل گلپایگانی در آینه اسنادShare. ابوالفضائل گلپایگانی در آینه اسناد. حجم 11.98 MB. Download. ابوالفضائل گلپایگانی در آینه اسناد تورج امینی. . تعداد کل کتب 1742 عدد

https://reference.bahai.org › …Résultats Webمرجع كتب وآثار بهائی – كتاب فرائد‏ – Baha’i Reference Libraryكتاب فرائد‏. ۴۹۱, :صفحات, مؤسسه ملى مطبوعات امرى آلمان, :ناشر, ابو الفضائل گلپايگانی, :صاحب اثر. « صفحه بعد |, محتويات. رفتن به صفحه مورد نظر اجرا …Termes manquants : رایگان ‎متن ‎کامل ‎الکترونیککتابhttp://www.bahailib.com › index3کتابخانه بهایی شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانیShare. شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانی. حجم 35.97 MB. Download. شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانی روح الله مهرابخانی …Termes manquants : دانلود ‎رایگان ‎متن ‎الکترونیککتاب ‎فرائد –


http://www.bahailib.com › index3کتابخانه بهایی ابوالفضائل گلپایگانی در آینه اسنادShare. ابوالفضائل گلپایگانی در آینه اسناد. حجم 11.98 MB. Download. ابوالفضائل گلپایگانی در آینه اسناد تورج امینی. . تعداد کل کتب 1742 عدد حجم کل کتبhttps://m.facebook.com › postsاندیشه بهایی – حضرت ابوالفضائل گلپایگانی حضرت ابوالفضائل …

تhttps://reference.bahai.org › …Résultats Webمرجع كتب وآثار بهائی – كتاب فرائد‏ – Baha’i Reference Libraryكتاب فرائد‏. ۴۹۱, :صفحات, مؤسسه ملى مطبوعات امرى آلمان, :ناشر, ابو الفضائل گلپايگانی, :صاحب اثر. « صفحه بعد |, محتويات. رفتن به صفحه مورد نظر اجرا …Termes manquants : رایگان ‎متن ‎کامل ‎الکترونیککتاب

http://www.bahailib.com › index3کتابخانه بهایی شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانیShare. شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانی. حجم 35.97 MB. Download. شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانی روح الله مهرابخانی …Termes manquants : دانلود ‎رایگان ‎متن ‎الکترونیککتاب ‎فرائد –


http://www.bahailib.com › index3کتابخانه بهایی ابوالفضائل گلپایگانی در آینه اسنادShare. ابوالفضائل گلپایگانی در آینه اسناد. حجم 11.98 MB. Download. ابوالفضائل گلپایگانی در آینه اسناد تورج امینی. . تعداد کل کتب 1742 عدد حجم کل کتبhttps://m.facebook.com › postsاندیشه بهایی – حضرت ابوالفضائل گلپایگانی حضرت ابوالفضائل …اقامت جناب ابوالفضائل در آمریکا افزون از سه سال طول کشید. هرچند ممکن بود که آن جناب در آن اقلیم مستعد بیشتر بمانند و نتایج عظیم‌تر اخذ فرمایند، ولکن افسوس که وضع آب و هوا و غذای آنجا با حضرتش سازگار نبود. در اول برای ترتیب غذا و تهیه طعام ایرانی احمد سهراب از مصر عازم شد، معذلک چاره نشد و وضع مزاجی ایشان روز به روز بدتر شد.
حضرت عبدالبهاء که مرتباً از دور ناظر حال آن فدائی امر بودند، دستور حرکت حضرتش را به شرق دادند ولی در این موقع که یاران آمریک پی به مقام آن معلم روحانی برده بودند دیگر به آسانی نمی‌توانستند دست از دامنش بردارند. ولی تدبیر با تقدیر سازگار نبود و اقامت آن جناب مشکل می‌نمود.


 لذا آن سفینه اطمینان و انقطاع در نیویورک به کشتی نشسته به سوی مشرق زمین حرکت کرد و آن سرزمین مقدّس را که مقدّر بود در آتیه مهد مدنیت الهیه قرار گیرد برای همیشه ترک گفت و احبای حق‌شناس آمریک برای تودیع جنابش از سانفرانسیسکو و بروکلین و هوبوکی و واشنگتن و سایر نقاط آن کشور به نیویورک آمدند و آن جناب چون پدری مهرپرور از کل دلجوئی نمود و همه را به فضل الهی دلگرم کرد و در روز سه شنبه 29 نوامبر 1904 قبل از حرکت ایشان در محفلی که در منزل مستر دوج منعقد شده بود، همه حاضر شدند و مستر دوج عکس احبا را به جناب میرزا تقدیم کرد. ایشان در این موقع خطابه‌ای القا فرمودند که صورت آن در یکی از جرائد آمریک به انگلیسی منتشر شد و آن جریده به ارض اقدس رسیده به امر حضرت عبدالبهاء ترجمه گشت و اینک ترجمه آن خطابه که دو سه سطر آن در جای دیگر این کتاب به مناسبتی نقل شده تماماً در اینجا ذکر می‌شود تا خاتمه این فصل مشک معطر باشد:
” در نهایت سرور عکس شما را قبول می‌کنم و در مجالس متعدده احباء مکرر ذکر شده که از فضل الهی امیدوارم که این عبد را از احقر عباد محسوب فرماید. به واسطه عدم فرصت و ضعف بنیه عاجز از ابراز احساسات قلبیه و تشکرات صمیمانه هستم لهذا در نهایت توجه از حق جلّ جلاله سائل و آملم که آن وجودات مقدسه را مانند کواکب مضیئه در سماء امر و عالم انسانیّت درخشنده و تابان نماید. واقعاً زبان تشکر از مواهب الهیه عاجز و قاصر است که چنین برادران و خواهران عزیزی عنایت فرموده است.
در این وقت آیه‌ای از انجیل جلیل به نظر آمد (مرقس باب دهم آیه 29) “

و عیسی جواب داده گفت آمین، آمین به شما می‌گویم نفسی نیست که در راه من یا در راه ملکوت خانه، برادر، خواهر، مادر، پدر، عیال و اطفال یا اراضی خود را نثار کند و صد مراتب آن را تحصیل ننماید.

 الحمدالله در این عصر مجید تمام آیات کتب مقدّسه تحقق و مصداق یافته است.
سی و دو سال قبل که از موطن و مسقط الرأس خود جلای وطن اختیار نمودم و توجّه به سمت طهران کردم، اگرچه بر حسب ظاهر تولّدم در اسلام شده کسانی که به جهت ملاقات و وداع این عبد آمده بودند والده و همشیره و اخوان بودند.
در آن وقت مؤمن به امر مبارک نبودم. بعد از سه سال توقف در طهران، مستظل در ظلّ این امر عظیم شدم و این سبب تکدّر منتسبین و اقارب گردید به درجه‌ای که این عبد را نسیاً منسیاً انگاشتند و این عبد بدون ناصر و معین فریداً وحیداً ایام می‌گذراند.

حال ملاحظه در فضل و عنایت حضرت مولی الوری بفرمائید که چگونه به وعده خود وفا نمود و صد مراتب از آنچه در راه او انفاد شده بود، عنایت فرمود. در مدّت مسافرت به اقطار و اطراف عالم و خدمت در امر مبارک در هر نقطه که وارد می‌شدم هزاران هزار از برادران و خواهران روحانی در نهایت سرور این عبد را پذیرائی می‌فرمودند. چگونه از عهده شکر الطاف الهیه برآیم که چنین منتسبین و اقارب روحانی در شرق و غرب عنایت فرموده. هر یک از شما در این شرکت روحانی سهیم و شریک هستید، 

چون در هر نقطه از نقاط عالم وارد شوید اول منتسبین شما برادران و خواهران بهائی خواهند بود.
واقعاً از الطاف شما کمال امتنان را دارم و بهترین هدایا و تحف که در ازای احساسات قلبیه شما تقدیم نمایم، ذکر خیری است که از شما در ساحت اقدس نمایم و در ارض اقدس تضرّع و تبتل نمایم که

این موجودات مبارکه را در ظلّ امر خود ثابت و مستقیم بدارد و متشبث به ذیل مولی الوری شده تضرّع خواهم نمود که انشاءالله احبای آمریک عَلَم هدایت و رایت اتحاد حقیقی را برافرازند

و در روضه مبارکه حضرت بهاءالله و در مقام مقدّس حضرت اعلی طلب تائید و توفیق خواهم نمود…

—–
مآخذ : کتاب زندگانی میرزا ابوالفضائل گلپایگانی

2 thoughts on “ابوالفضائل گلپایگانی

 1. آخرین مطالب 
  * بهاییانجاسب: عزیزه خانم یزدانی ، محمد علی روحانی
  * شجره نامه: شجره نامه سید عبدالله ناشری
  * کتاب بیان حقایق از سید عباس علوی
  ادامه مطالب
  * جزئیات شهادت شهدای فیلیپین، معاون التجار نراقی
  * اشعار شعرای جاسب:  واحه، « نگاه عبـدالبهـــاء»
  * بلاگ: خاتمیت، ایران و بهاییت، دور اسلام هزارسال است
  * دكتر شاپور راسخ: حضرت بهاءالله پیام آور مهر و یگانگی
  *  اوضاع کنونی جاسب اول، دوم، سوم، زندگی روزمره اهالی
  * بلاگ: چگونه می توان بهائی شد؟، عبدالبهاء و تولّد انسان 

  به شکل پی دی اف نسخه قدیمی

  http://ataizizseler.com/2021/05/12/%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%84-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/

  Like

 2. در کتاب فرائد، ابوالفضائل گلپایگانی در این خصوص چنین مینویسند:
  که القاب خاصّه مظاهر امرالله همانی است که خود به اذن الله تعالی به آن تنصیص نمایند و مقاماتشان آنی که خود تاسیس فرمایند نه آنچه امم قبل گمان کرده اند و یا مصطلحات وهمیّه خود ساخته اند. مانند ” کلمه الله” و “روح الله” در ظهور حضرت عیسی و “رسول الله و خاتم النبیین” در ظهور حضرت خاتم الانبیاء و “باب اعظم” و نقطه اولی” و بهاءالله” و جمال ابهی” در این دو ظهور اقدس اعلی.
  در جایی دیگر میفرمایند:
  این است که چون در اوان ظهور مظاهر امرالله عالم دیانت لباس جدید می‌پوشد  و جمیع اشیاء از شرایع و آداب و عوائد و سنن و القاب متبدّل و متجدّد می‌گردد لهذا اسماء حسنی و القاب علیا که خاصه مظاهر امرالله است نیز جدید و بدیع می شود.
  مثلا بنی اسرائیل به ظهور مسیح موعود بودند و جز لفظ مسیح بر آن موعود محمود اطلاق نمی نمودند و ابدا مقام شارعیت و رسالت به حضرتش منسوب نمیداشتند و چون شمس جمال عیسوی از افق اراضی مقدسه طالع شد ابدا به القاب مزعومه یهود اعتنا نفرمود و ابدا در بین نصاری به مصطلحات متداوله فیمابین بنی اسرائیل از قبیل نبودت و نیابت معروف نگشت بل به لقب سماوی کلمه الله و روح الله که هر گز معهود یهود نبود مذکور و مشهور شد و هکذا حضرت رسول صلوات الله علیه وآله به لقب کریم و اسم عظیم خاتم الانبیاء و خاتم النّبیین که هرگز به خاطر یهود و نصاری خطور ننموده بود موسوم و معروف گشت و همچنین در ظهور نقطه اولی در حینی که اهل اسلام جز لقب قائم و مهدی نمیدانستند. حضرتش به امرالله و اذنه به القاب فخیمه باب و نقطه اولی و رب اعلی امتیاز و اشتهار یافت.لهاذا اتباع آن حضرت وجود مقدسش را جز به این القاب نمیخوانند و حضرتش را به وصف امامت و نبوت موسوم و موصوف نمیدانند و یوماً فیوم همین القاب کریمه در عالم انتشار و اشتهار یابد و احدی بر منع و دفع آن قادر نگردد.” سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.
   
  7- در کتاب رحیق مختوم جلد یک، جناب اشراق خاوری در خصوص کلمه بهاءالله چنین مینویسند:
  این اسم عظیم در بیانات مبارکه امام صادق در تفسیر بسم الله وارد شده که فرمود، الباء، بهاءالله، نص حدیث مزبور در شرح قصیدهء حضرت سید کاظم رشتی و کتاب انوار نعمانیه، تالیف سیّد نعمت الله جزایری مندرج است و نیز از قلم مبارک حضرت عبدالبهاء جل ثنائه در لوح تفسیر بسم الله حدیث مزبور تصدیق و مذکور گردیده.
  در گفتار دانشمندان قبل نیز به صراحت نام مبارک مذکور گردیده، از جمله شیخ بونی در فصل یازدهم کتاب شمس المعانی، در ذیل شرح اسم بهاء میفرماید:
  “…  سوف یشرق اشراقا من الوجه البهی الابهی به اسم البهاء فی یوم المطلق و یدخل مرج عکا و یتحد من علی الارض کلها”. یعنی عنقریب خداوند از مشرق طلعت و جمال اقدس ابهی باسم بهاء تجلی و اشراق میفرماید. در یوم ظهور و در مدینه عکا ورود فرموده، جمیع ارض را متحد خواهد نمود. انتهی
  3- اشاره به بهاءالله و اسم اعظم خداوند در تألیفات دینی و آثار بزرگان
  اشاره به ” بهاء” در متون مقدس دینی اسلامی و همچنین کتب انبیای بنی اسرائیل بسیار است که تلویحاً بشارت بظهور حضرت بهاءالله می باشد. ” مثلا بهاء کرمل و یا وعده آمدن بهاءالله در مکاشفات یوحنا. در قرآن مجید، خدا به نور آسمان و زمین تشبیه شده ” اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض” و درباره یوم موعود گفته شده که در آن ” أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها”، یعنی زمین به نور خدا، بهاءالله، منور خواهد شد”( هویت بهائی و کلمه بهاء، پیام بهائی شماره 172 صفحه 5)

  لیکن، از جمله اشارات صریح به “بهاءالله” در آثار اسلامی، در ارتباط با تفسیر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ است که به استناد احادیث “ب” بسم الله عبارت است از بهاءالله؛ چنانچه، در کتاب نهج البيان عن كشف معانى القرآن در تفسیر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آمده است: ” روى الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن احمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن تفسير بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قال: الباء بهاء اللّه و السين سناء اللّه و الميم مجد اللّه، و روى بعضهم: الميم ملك اللّه، و اللّه إله كلّ شيء، الرّحمن بجميع خلقه و الرحيم بالمؤمنين خاصّة” ( محمد بن حسن شيبانى: نهج البيان عن كشف معانى القرآن، ناشر: بنياد دايرة المعارف اسلامى، تهران، 1413 ق، جلد 1، صفحه 69).
  و در کتاب کشف الأسرار و عدة الأبرار آمده است: ” روى ابو سعيد الخدرى، قال: قال رسول اللَّه (ص): «إنّ عيسى بن مريم ارسلته امّه الى الكتّاب، فقال له المعلم: قل بسم اللَّه. فقال عيسى، الباء- بهاء اللَّه و السين- سناء اللَّه، و الميم- ملك اللَّه» ” ( رشيدالدين ميبدى احمد بن ابى سعد: كشف الأسرار و عدة الأبرار، انتشارات امير كبير، تهران 1371 ش، جلد 6، صفحه 43).
  https://giphy.com/gifs/myworld-9gNdK7HAobvQBCvMyj

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s