کلمات کلیدی شعر فارسی

غزل

 # 

غزل عاشقانه

 # 

شهریار

 # 

اشعار شهریار

 # 

غزل شهریار

 # 

شعر

 # 

شعر عاشقانه

 # 

عاشقانه

 # 

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد

 # 

تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد

 # 

نه بلای جان عاشق شب هجرتست تنها

 # 

که وصال هم بلای شب انتظار دارد

 

تو که از می جوانی همه سرخوشی چه دانی

 # 

که شراب ناامیدی چقدر خمار دارد

 # 

نه به خود گرفته خسرو پی آهوان ار من

 # 

که کمند زلف شیرین هوس شکار دارد

 # 

مژه سوزن رفو کن نخ او ز تار مو کن

 # 

که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار دارد

 # 

دل چون شکسته سازم ز گذشته های شیرین

 # 

چه ترانه های ه محزون که به یادگار دارد

 موضوع شعر # 

انواع شعر

 # 

شعر غزل

 # 

لیست شاعر ها

 # 

اشعار شهر

عر

 

 

 

https://m.youtube.com/channel/UCZf43eLmpOw35xD_rw31rFQ https://m.youtube.com/channel/UCZf43eLmpOw35xD_rw31rFQ

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s