چرا خوشحالی تقسیم می شود

یک لبخند میتواند یک نفر را در تمام روز خوشحال کند و اگر یکنفر به ده نفر لبخند بزند انگار هزار نفر و همینطور با این کار خوب این اعداد بصورت تصاعدی بالا میرود  لبخند و محبت ما را به دیگران پیوند می‌دهد، ما را از انزوا در می‌آورد، حال‌مان را خوب می‌کند و منجر به ایجاد احساس رضایتی عمیق می‌شود. ولی متاسفانه برای افراد منفی گرا دست‌یابی به شادی می‌تواند مفهومی متناقض داشته باشد. یعنی هرچه بیشتر برای به‌دست‌آوردنش تقلا کنند بیشتر از چنگ‌شان می‌گریزد

زندگى بدون شادی، استراحت و نشاط، باعث ایجاد استرس، عصبانیت مزمن، گرفتگى دائمى، بداخلاقى و کاهش شوق زندگى می شود و بیماری و افسردگى را در پی دارد. بنابر این، واضح است که خندیدن و خنداندن، شادى کردن و شادى آفریدن، دلشاد و مسرور بودن، بشاش و خنده رو بودن و لبخند داشتن، به عنوان یک «ضرورت» در زندگى انسان نقش تعیین کننده دارد.
به گفته  فرپوسی . تو چیزی مدان کز خرد  برتر است …. خرد بر  همه نیکویها ؛ سر است … چو شادی بکاهد ؛ بکاهد روان … خرد گردد اندرمیان ناتوان …. مده دل به غم ؛  تا نکاهد روان …. به شادی همی دار دل را جوان …. و به گفته ناصرخسرو  
همان بهتر که دائم شاد باشیم زهر درد و غمى آزاد باشیم
به خوش رویى و خوش خویى در ایام همى معروف باشیم
اگر خوش دل شوى در شادمانى بماند شادمانى، جاودانىپست های مرتبط

 1. استاد هوشنگ ابتهاج شعر زیبایی به نام زندگی زیباست دارد که
 2.  خواندنش خالی از لطف نیست:

  زندگی زیباست ای زیبا پسند  زنده اندیشان به زیبایی رسند

  آنقدر زیباست این بی بازگشت  کز برایش می توان از جان گذشت

  مردن عاشق نمی میراندش در چراغ تازه می گیراندش

  باغ ها را گرچه دیوار و در است * از هواشان راه با یکدیگر است

  شاخه ها را از جدایی گر غم است ** ریشه هاشان دست در دست هم است

  جمال قدم در لوح طب میفرمایند از غصه و غم دوری کنید (  عقلای ما آنانند که وقتی غم و غصه سراغ آنان می آید با صدای قهقهه او را طرد و دور کنند چنان بزنند زیر خنده که غم و غصه بترسد و برود )  حضرت عبدالبها، یادگار ص ۲۷ 

  فقط کافیه از تمام زوایا به آدما نگاه کنیم اونوقت می‌بینیم خیلیا خوبی و قشنگی‌های خاص خودشون رو دارند ولی ما نمیدیدیم 

  خوشبختی حس درونی و نوع نگا ه ما به  زندگی اسث .
  خوشبختی هیچ چیز عجیب غریبی نیست
  خوشبختی یک احساس شخصی و درونیه
  اگه یه فستیوال خوشبختی برگزار شه و همه کسایی که احساس خوشبخت بودن میکنن یه جا جمع شن میبنیم که توشون هم آدم فقیر هست هم ثروتمند،هم سالم هست هم مریض،هم پیر هست هم جوون .. این نشون میده خوشبختی به هیچی ربط نداره … خوشبختا تو یه حسبیشتر بدانید
 3. 👎http://ataizizseler.com/2020/10/28/happiness-part-one/

پست مرتبط انسان گرفتار ☟

http://chrome-distiller://b0629308-4f85-40ce-afbc-0aa3649856ad_e0122397a7fdd2e6d929cfd7a4fd5bba741b3baeb5fe375a740e4f4eac9f579f/?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+-+%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84&url=https%3A%2F%2Fvirgool.io%2F%401100alie%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1-s5dqptw2ctga

One thought on “چرا خوشحالی تقسیم می شود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s