و من جملهء شروط ترویج جمیع احکام توراتست

. میگفتند باید از ناصره شخص صالحی ظاهر شود.و علامت ثانی اینست که عصای او باید از حدید باشد یعنی با شمشیر باید چوپانی کند

حال این مسیح عصای چوبی نیز در دست ندارد.

و من جملهء شروط و علامات اینست که باید

بر سریر داود بنشیند

سلطنت داودی تشکیل نماید حال سریر داود سهل است حتّی حصیر ندارد.

و من جملهء شروط ترویج جمیع احکام توراتست

حال بکلّی احکام تورات را نسخ کرده حتّی سبت را شکسته و حال آنکه نصّ توراتست که اگر نفسی ادّعای نبوّت کند و معجزات نیز ظاهر کند ولی سبت را بشکند او را بکشید.

و منجملهء شروط اینست که در زمان سلطنت او عدالت بدرجه‌ای رسد که عدل و حقّ از عالم انسان بعالم حیوان سرایت نماید

مار و موش باهم در یک حفره مأوی نمایند

و باز و کبک در یک آشیانه لانه کنند

و شیر و آهو در یک چراگاه بچرند

و گرگ و میش از یک چشمه بنوشند

حال ظلم و عدوان در زمان او بدرجه‌ای رسیده که خود او را بصلیب زنند.

و از جملهء شروط اینست که در زمان مسیح باید یهود سرفراز گردند و غالب بر جمیع امم عالم شوند

حال یهود در کمال ذلّت اسیر و ذلیل دولت رومانند،

پس چگونه این مسیح موعود توراتست؟

چنین اعتراض بر آن شمس حقیقت مینمودند و حال آنکه آن روح الهی موعود تورات بود

ولی چون یهود معنی این علامات و شروط را نمی‌فهمیدند کلمة اللّه را بصلیب زدند.

امّا بهائیان گویند جمیع این علامات بتمامه در ظهور حضرت مسیح تحقّق یافت

ولی یهود حقیقت این علامات که بعنوان رمز در تورات بیان شده نفهمیدند

لهذا روح اللّه را انکار نمودند و بدار زدند

. مثلاً از جملهء شروط سلطنت است گویند سلطنت حضرت مسیح سلطنت آسمانی بود ، الهی بود ، ابدی بود ، نه سلطنت ناپلئونی که باندک زمانی زائل شد

و قریب دو هزار سال است که این سلطنت حضرت مسیح تأسیس شده

و الی الآن باقی و برقرار و الی الابد آن ذات مقدّس بر این سریر ابدی مستقرّ

و همچنین سائر علامات کلّ ظاهر شده ولی یهود نفهمیدند و قریب دو هزار سال است که حضرت مسیح با جلوهء الهی ظاهر شده‌اند و هنوز یهود منتظر ظهور مسیح‌اند و خود را حقّ و مسیح را باطل میدانند ” . انتهی .حضرت #عبدالبها،

….. در تورات و قرآن هم از همین حرفهاست مثلا ایلیا از آسمان با ارابه آتشین می آید و وقتی در کوچه داد میزند آسمان تاریک می شود

ستاره ها می ریزند

ماه بدل به خون می شود

زمین و آسمان به لرزه در می آیند

زیرا موعود تورات می خواهد بیاید

خوب اگر موعود تورات بخواهد بیاید دیگر کسی در عالم باقی نمی ماند همه از ترس ؛ جان از بدنشان می رود …. …… جناب #اشراق_خاوری

منتخبی از شعر شاعران

منتخبی از شعر شاعران معاصر ای چرخ و فلک دوندگی ما را کشت / بر درگاه خالق بندگی ما را کشت این زحمت روزگار ، این منت خلق ، ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت + آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت در ِ این خانــه ندانــم به…

دوباره میسازمت وطن

دوباره میسازمت وطن…اگر چه با خشت جان خویش!ستون به سقف تو میزنم…اگر چه با استخوان خویشدوباره می بویم از تو گل…به میل نسل جوان تو…دوباره می شویم از تو خون!به سیل اشک روان خویشدوباره یک روز آشنا…سیاهی از خانه میرود!به شعر خود رنگ میزنمز آبی آسمان خویش…اگر چه صد ساله مرده ام!به گور خود خواهم…

شبکه صدا و سیما و لیست جراید

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  تلفن: تهران و شهرستان‌ها 162  مکاتبات الکترونیکی: pr.media@irib.ir  پیامک: 30000162  آدرس : خیابان ولیعصر، خیابان جام جم، اداره کل روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکه‌های سیما شبکه‌های صدا شبکه‌های استانی شبکه‌های برون مرزی خبرگزاری‌ها روزنامه‌ها و جراید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s