بشارت انجیل به ظهور منجی 

در جای‌جای کتاب‌های اناجیل چهارگانه (انجیل مَتی، انجیل لوقا، انجیل مَرقُس و انجیل یوحنّا) بشارات مختلفی پیرامون منجی موعود و خصوصیّاتش آمده است، به خصوص بخش مکاشفة یوحنّا که تصویری از آینده و وقایع آخرالزّمان را ارائه می‌دهد که هم‌ اکنون سرلوحة برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… برخی کشورهای مسیحی شده است.

حضرت مسیح(ع) در آخرین روزهای زندگی خویش، به یاران و شاگردان خود توصیه‌ها و سفارش‌های بسیاری دربارة بازگشت خود به زمین نموده و آنان را در انتظار گذارده و امر به بیداری و آمادگی نموده است.

«انجیل لوقا»، فصل ۱۲، بندهای ۳۵ – ۳۶:

)

در جای‌جای کتاب‌های اناجیل چهارگانه (انجیل مَتی، انجیل لوقا، انجیل مَرقُس و انجیل یوحنّا) بشارات مختلفی پیرامون منجی موعود و خصوصیّاتش آمده است، به خصوص بخش مکاشفة یوحنّا که تصویری از آینده و وقایع آخرالزّمان را ارائه می‌دهد که هم‌ اکنون سرلوحة برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… برخی کشورهای مسیحی شده است.

حضرت مسیح(ع) در آخرین روزهای زندگی خویش، به یاران و شاگردان خود توصیه‌ها و سفارش‌های بسیاری دربارة بازگشت خود به زمین نموده و آنان را در انتظار گذارده و امر به بیداری و آمادگی نموده است.

«انجیل لوقا»، فصل ۱۲، بندهای ۳۵ – ۳۶:

کمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشـند که چه وقت مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی درنگ برای او باز کنند. پس شما نیز مستعدّ باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید، پسر انسان می‌آید.

«انجیل متی»، فصل ۲۴، بندهای ۲۷ و ۳۰ و ۳۵ – ۳۶ و ۴۵:

همچنان‌که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می‌شود، پسر انسان نیز چنین خواهد بود…، آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدیدار گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه‌زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال عظیم می‌آید…

آسمان و زمین زایل خواهد شد، امّا سخن من هرگز زایل نخواهد شد، امّا از آن روز و ساعت هیچ کس اطّلاع ندارد حتّی ملائکه آسمان… بنابراین شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می‌آید.

«انجیل مَرقُس»، فصل ۱۳، بندهای ۲۴ – ۳۶:

… از آن روز و ساعت، غیر از پدر، هیچ کس اطّلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید؛ زیرا نمی‌دانید آن وقت کی شود…

… پس بیدار باشید؛ زیرا نمی‌دانید در چه وقت صاحب خانه می‌آید، در شام یا نصف شب یا بانگ خروس [خوان] یا صبح. مبادا ناگهان آمده و شما را خفته یابد.

«انجیل یوحنّا»، فصل ۱۲، بندهای ۲۷ ـ ۲۹:

… و به او قدرت بخشیده است که داوری هم بکند، زیرا پسر انسان است و از این تعجّب مکنید؛ زیرا ساعتی می‌آید که در آن جمیع کسانی که در قبور هستند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هرکه اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری.

مکاشفة یوحنّا، فصل ۱۲، بندهای ۱ ـ ۵:

و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد، زنی که آفتاب را در بر دارد، ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است و آبستن بوده، از درد ناله و از عذاب زاییدن فریاد بر می‌آورد… پس پسر نرینه را زایید که همة امّت‌های زمین را به عصای آهنین حکم‌رانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد…

«رساله‌ی پُولس به رومیان»، فصل ۱۵، بند۱۲:

… و آنکه برای حکم‌رانی امّت‌ها مبعوث شود، امید امّت‌ها بر وی خواهد بود.

کتاب اعمال رسولان، فصل ۱، بندهای ۹ ـ ۱۱:

… همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد، همان طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید.

همین واژة «پدر»  اشاره به حضرت بها،الله  و در مقام اشاره به حضرت ربوبي اینقدر مهم بوده که در حدود سيصدبار در اناجيل تكرار شده است. آن قدر كه واژة ساده ي حياتي، صميمي، پراحساس و شخصي «پدر» در كنار واژة مجردتر «خداوند» توسط نويسندگان متون مقدس دين مسيح به كار گرفته شده است . در ميان كتب مقدس هيچ يك از اديان ديگر عالم حتي واژة قريب به آن ديده نمي شود

حضرت مسیح در تورات می فرمایند که من با اسم جدید می آیم و بارها در انجیل از نام های:

 Glory of God, Glory of Father and Glory of Lord

نام برده شده که همگی به معنی بهاءالله می باشن

دیانت بهائی را بشناسیدو فیلم های برای آشنایی با دیانت بهائی

منتخبی از شعر شاعران

منتخبی از شعر شاعران معاصر ای چرخ و فلک دوندگی ما را کشت / بر درگاه خالق بندگی ما را کشت این زحمت روزگار ، این منت خلق ، ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت + آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت در ِ این خانــه ندانــم به…

دوباره میسازمت وطن

دوباره میسازمت وطن…اگر چه با خشت جان خویش!ستون به سقف تو میزنم…اگر چه با استخوان خویشدوباره می بویم از تو گل…به میل نسل جوان تو…دوباره می شویم از تو خون!به سیل اشک روان خویشدوباره یک روز آشنا…سیاهی از خانه میرود!به شعر خود رنگ میزنمز آبی آسمان خویش…اگر چه صد ساله مرده ام!به گور خود خواهم…

شبکه صدا و سیما و لیست جراید

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  تلفن: تهران و شهرستان‌ها 162  مکاتبات الکترونیکی: pr.media@irib.ir  پیامک: 30000162  آدرس : خیابان ولیعصر، خیابان جام جم، اداره کل روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکه‌های سیما شبکه‌های صدا شبکه‌های استانی شبکه‌های برون مرزی خبرگزاری‌ها روزنامه‌ها و جراید

5 thoughts on “بشارت انجیل به ظهور منجی 

 1. بشارات ظهور موعود در کتب مقدسه زردشتیان تمام ادیان و مذاهب الهی منتظرند که در آخرالزمان موعود و نجات دهنده ای ظهور کند و روی زمین را از بدیها و زشتیها پاک نموده ، عدالت و نیکی را در روی کره ارض مستقر نماید. چنانکه ” برهمنان منتظر کریشنای موعود و بودائیان چشم به راه بودای پنجم و یهودیان منتظر ظهور مسیح و عیسویان انتظار ظهور فارقلیط (پاراکلیتوس) و مسلمانان منتظر ظهور مهدی هستند. زردشتیان که پیرو حضرت زردشت پیامبر ایرانی و آریائی هستند ، منتظر سه موعودند که باید با علامات معینه و در زمان مقرر در مشرق زمین ظاهر شوند. (1) در کتب مقدسه زردشتیان اصولا به جانشین های حضرت زردشت نام (سیوشانس) و یا (سوشیانس) و یا ( سوشیانت) داده اند که به معنی سود رساننده و به عبارت دیگر رهاننده و نجات دهنده آمده است. در گاتها چندین بار حضرت زردشت خود را سوشیانس می خواند و غالبا در گاتها کلمه سوشیانس به صیغه جمع به معنی نجات دهندگان آمده که منظور آن حضرت اشاره به یاران و مبلغین دین خود می باشد . در سایر قسمت های اوستا نیز سوشیانس به صورت جمع آمده که منظور از آنها جانشین های حضرت زردشت می باشد ، که در تبلیغ و انتشار آئین مزدیسنا کوشش نموده و مردم را به راه راست هدایت فرموده اند.
  همچنین در اوستا از سوشیانس هایی نام برده شده که در آخرالزمان و روز قیامت و رستاخیز عظیم ظهور نموده و سلطنت اهورامزدا را تاسیس خواهند نمود.(2)
  علیهذا زردشتیان برای وصول به روز موعود در نماز و دعاهای پنجگانه خود در هر شبانه روز از درگاه خداوند بی انباز درخواست می نمایند که آنان را به روز موعود رسانیده و به شناسایی موعود منتظر موفق بدارد. زردشتیان در موقع خواندن نماز ، آیات مبارکه اوستا را به شرح زیر، مضمون بیان مبارکه، تکرار می کنند :” ای دانا اورمزد، همی باد تندرستی و نیکی و خرمی ، تا این دین رابه سیوشانس برسانم.” و در نیایش روزانه در اورمزد یشت، مضمون بیان مبارکه، می خوانند:” از بدیها دور دار و به خوبی برسان، سروش پاک را به فریاد ما برسان، ای دانا اورمزد، همی باد نیکی و فراخی نعمت تا این دین را به سیوشانس برسانم.” و در ورهرام یشت، مضمون بیان مبارکه، می فرماید:” ورهرام ، خدا نور داده را پرستش می کنم” و تا آخر آیه که می فرماید:” نسل مرا پاک گردان که تا ظهور سیوشانس پاک و نیکو بمانند.” در فصل اول کتاب بندهش مذکور است که ” زردشتیان طول جهان را دوازده هزار سال می دانند که پس از خلقت عالم، مدت سه هزار سال اهورامزدا جهان را اداره می نمود ، و در سه هزار سال دوم ، اهریمن نیز در برابر اهورامزدا قرار داشت .
  در اول سه هزار سال سوم، کیومرث و یا اولین پیامبر آریائی مبعوث گردید. چون در اثر طغیان اهریمن، دنیا را ظلم و جور فرا گرفته بود، در اول سه هزار سال چهارم حضرت زردشت اسپنتمان از طرف اهورامزدا به پیامبری بر انگیخته شد که عهد سلطنت پیامبران ایرانی و آریائی است. در طول سه هزار سال چهارم و پس از رسالت حضرت زردشت دو تن از موعودهای آن حضرت ظهور خواهند نمود . در پایان عهد چهارم و در زمانی که جهان دچار پنجه قهر و کین اهریمن گردیده و دنیا را ظلم و بی عدالتی فرا گرفته است ، موعود سوم به نام سیوشانس ظهور نموده، روز قیامت و رستاخیز عظیم برپا خواهد شد ، مردگان را برانگیخته و جهان معنوی را خواهد آراست.(3) به موعودهای سه گانه حضرت زردشت به طور اعم سیوشانس گفته اند ، ولکن در غالب بشارات کلمه سیوشانت، برای آخرین موعود اختصاص یافته و او را آخرین مخلوق اهورامزدا ذکر کرده اند. در یسنای 26 فقره 10 آمده است:” ما به فروهر پاکان از نخستین بشر ، کیومرث تا به سیوشانس درود می فرستیم.” در زامیاد یشت فقره 22 می فرماید:” فرکیانی توانا را می ستائ.. #طلوع #هوشیدر_ماه در کتاب #دینکرد صفحه 185 آمده است:” چون هزار و دویست و اند سال از تازی آئین بگذرد، هوشیدر ماه به پیغمبری برانگیخته شود.” و در آیه 21 کتاب دساتیر ، ساسان پنجم می فرماید:” چون هزار سال تازی آئین را گذرد ، چنان شود که اگر به آئین گر نمایند، نداندش و چنان ایرانیان را بینی که خرده گفته کس از ایشان نشود ، اگر راست گویند آزار یابند … http://taiziz.car.blog/…/%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8…/
  ،

  Like

 2. جهان غیب جهانی است که فاقد ماده ، شکل و صورت است .البته بحثهای بسیار در این باب در اثبات و کمیت و کیقیت ، ارتفا  و ارتقاع آن نیز هست .واقعیت آن است که خداوند جهان غیب را برای هیچ کس کامل نمی گشاید .زیرا اساسا بشر دارای حواس و ابزار کافی و لازم برای درک ان عوالم نیست .زیرا جهان باقی گفتنی نیست دیدنی نیست مکان ندارد زمان ندارد
   و آنهایی که
   آن جهان را 
  تجربه کرده‌ اند
  زبانشان از توصیف آن برای ما قاصر است
  چونکه برای چیزی که ویژگی‌های این جهان را ندارد در زبان و اندیشه ما 
  واژه و پنداره‌ای برای آن نیز 
  وجود ندارد.
   بشر در فهم خود پیشرفت می کند .لذا اگر هم در مکاشفه و سیر نجواهایی شنیده و تصاویری دیده شود برای این است بشر باور کند جهان بن بست نیست 

  کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست

  این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید
  #حافظ

  کمی از اسرار بیشتر 
   مولوی فرموده است

  1. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست *
  2.  لیک کس را دید جان دستور نیست‌‌

  3.
  و الا هم جان از روح خبر داره و هم روح از جان ، 
  ولی هم به جان و هم به روح ، 
  چشم و این اجازه داده نشده  که همدیگر را ببینند 
  اگر حکمت بود که جان چشم داشته باشد و راه آن جهان را ببیند بیدرنگ همه مردم  جان را از این جهان می شستند و چشم از آن  می بستند 
  آن جهان و راهش ار پیدا بودی
  کم کسی 
  یک لحظه هم اینجا بودی
  #مولانا
  چقدر عجیب است در وجود آدمی، جان و روان
  میرسد از غیب، چون آب روان
  هر زمان از غیب، نو ، نو میرسد
  وز جهان تن، «برون شو»
  میرسد
   ولی حیف که کسی متوجه  نمی شود خدا همه جا و درون هرکسی  است و همه جا با صفا و  زیباست  

  مولوی همینطور  می گوید
   تو شترِ کوری، مهار تو رهین
  تو کشش میبین، مهارت را مبین
  پیدا نی و، آنکت میکِشد
  اشترِ کوری، مهار تو رهین

  ….. انسان مانند شتر کوری است که مهارش را نمیبیند و از چشمانش پنهانند، اما کشش را حس می کند و به سمتش می رود.
  دلیل اینکه انسان از دیدن کشنده و مهار محروم است این است که اگر آن آشکار می شد، آنگاه جهان مادی دیگر دارالغرار یا خانه فریب نبود (و خاصیت آموزشی خود را از دست می داد):
  گر شدی محسوس جذاب و مهار
  پس نماندی این جهان دارالغرار
   
  تمام اشعار شمس و مولوی 👎
  http://taiziz.car.blog/2021/09/09/%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c/
  ،،

  Like

 3. #زمان  ظهور 
  بشارات شعراء، عرفاء و علماء اسلامی به سال ظهور   ص۱ 
  بسیاری از عرفاء و شعراء نیز به سال ظهور اشاره نموده اند؛ ابن عربی در شعری، به سال ظهور اشاره می کند:

  اذا دار الزمان علی حروف ببسم الله فالمهدی قاما

  اذا دارالحروف عقیب صوم فاقرؤا الفاطمی منی السلاما[239]

  ” در این ابیات ارزش رقمی (حروف ابجد) “بسم الله” معادل 168 است و اگر کلمه (صوم) را معادل ماه رمضان که ماه صوم است بگیریم رقم “رمضان” معادل عدد 1091 خواهد بود و جمع دو رقم 168 و 1091 برابر 1259 خواهد گردید.

   در این صورت عقیب رقم 1259 رقم 1260 است که سنه ظهور حضرت رب اعلی به حساب هجری قمری می باشد”[240].

  همچنین، خاقانی شروانی در شعری به هزاره اشاره می کند:

  گویند که هر هزار سال از عالم آید به وجود اهل وفایی محرم

  آمد زین پیش و ما نزاده ز عدم آید پس از این و ما فرو رفته به غم [241]

  بابا طاهر عریان همدانی نیز به اجل اسلام، الف (هزاره)، و ظهور موعود اشاره نموده است:

  مو آن بحرم که در ظرف آمدستم چو نقطه بر سر حرف آمدستم

  به هر الفی الف قدی بر آیه الف قدم که در الف آمدستم[242]

  عطار نیشابوری، در تفسیر آیه 3 سوره سجده “اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، یعنی خداست کسی که آفرید آسمانها و زمین را و آنچه مابین آن دو است در شش روز پس مستولی شد بر عرش” می فرماید:

  بقرآن این چنین فرمود داور تو تا دینش بدانی ای برادر

  که عالم را به شش روز آفریدم محمد را به عالم بر گزیدم

  بود عالم حقیقت عالم دین چنین دارم ز پیر راه تلقین

  بود شش روز دور شش پیمبر مرا تعلیم قرآن گشت یاور

  ولیکن روز دین سالی هزار است بدان ترتیب عالم را مدار است

  چه گردد شش هزار از سال آخر شود قایم مقام خلق ظاهر[243]

  حکیم نظامی گنجه ای که در سال پانصد و هفتاد که مقارن نصف یوم بوده منظومه مخزن الاسرار را سروده گمان می کرده که اجل امت اسلام و ظهور حضرت قائم طبق حدیث، ان صلحت امتی فلها یوم و ان فسدت فلها نصف یوم و ان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون، در نصف یوم باید باشد.

  اینست که در کتاب مخزن الاسرار، نعت سوم، به همین مناسبت اشعاری سروده که چند بیت آن نقل می شود:

  ای مدنی برقع و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب

  گر مهی، از مهر تو مویی بیار ور گلی، از باغ تو بویی بیار

  منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد، به فریاد رس

  سوی عجم ران، منشین در عرب زرده روز اینک و شبدیز شب

  ملک بر آرای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن

  باز کش این مسند از آسودگان غسل ده این منبر از آلودگان

  ما همه جسمیم، بیا جان تو باش ما همه موریم، سلیمان تو باش

  از طرفی رخنه دین میکنند وز دگر اطراف کمین می کنند

  پانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است، به مجلس شتاب[244]

  (یعنی پانصد و هفتاد که مقارن نصف یوم است برای ایام غیبت کافی است به ظهورت شتاب کن، چرا که یک روز که برابر هزار سال می باشد طولانی است)

  https://t.me/besharat19/608

  Like

 4. از آگاهی رسانی سپاسگزاریم استاد برنای عزیز .وقتی کتاب مستطاب اقدس را زیارت میکنیم جمال قدم فرموده اند. یوم الحسرة، یوم لاینفع مالٌ و لابنون…، یوم یفر المرأ من اخیه و صاحبة و بنیه و میدانید روزی که در آن روز ما مبعوث کردیم کسی را که بشارت داد مردوم را به این اسم اعظمی، که به واسطه او مرده ها زنده شدند و محشور شدند جمیع مردومی که در آسمان و زمین بودند [ آیه مستطاب کتاب اقدس ] [ والاخرین فی یومین ] [ در قرآن به آن اشاره شده ] میدانید که در صور اول‌، به زندگى همه انسانها پايان داده ميشود و حضرت اعلی بشارت دادند به من یظهرالله کسی که خداوند ظاهرش خواهد کرد با صور دوّم‌، مردگان سر از قبور برداشته ، حضرت بها،الله ظهور میکنند و به صحنه محشر وارد ميشوند. حضرت بها،الله در ظهور خود در سیاهچال تهران به رسالت خویش بظهور نفس مبارک خود بهنوان حلول یوم الله صریعآ اشاره می فرمایند
  روزی که ابواب فردوس بر وجه خلایق گشوده می شود
  روزی که ظلمت شب از پی نخواهد داشت
  و روزی که در آن انسان به لقا،الله فائز خواهد شد _3

  ..به فرموده مبارک هر نفسی به ظهور بعد مومن نشود مرده ایمانی است اگر چه بر حسب ظاهر زنده با شد مراد از بر خواستن از قبور در روز قیامت بر خواستن از قبر اوهام است چون بعث مظهر ظهور شود اهل اثبا ت نیز بر اثر ایمان به او مبعوث میگردند واهل نفی در گور اوهام مدفون می شوند _
  حضرت مسیح می فرمایند که من با اسم جدید می آیم و بارها در انجیل از نام های:
  Glory of God,
  Glory of Father
  and Glory of Lord
  نام برده شده که همگی به معنی بهاءالله می باشند.
  کتاب اعمال رسولان، فصل ۱، بندهای ۹ ـ ۱۱:
  … همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد، همان طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید.
  همین واژة «پدر» اشاره به حضرت بها،الله و در مقام اشاره به حضرت ربوبي اینقدر مهم بوده که در حدود سيصدبار در اناجيل تكرار شده است. آن قدر كه واژة ساده ي حياتي، صميمي، پراحساس و شخصي «پدر» در كنار واژة مجردتر «خداوند» توسط نويسندگان متون مقدس دين مسيح به كار گرفته شده است . در ميان كتب مقدس هيچ يك از اديان ديگر عالم حتي واژة قريب به آن ديده نمي شود
  حضرت مسیح در تورات می فرمایند که من با اسم جدید می آیم و بارها در انجیل از نام های:
  Glory of God, Glory of Father and Glory of Lord

  3- امام محمد باقر در حدیثی می‌فرمایند که اسم اعظم در دعای سحر و دعای ام داوود است. در لوح سحر، نوزده اسم به ترتیب نام برده شده است که در راس آنها کلمه بهاء می باشد.این اسامی که اسامی نوزده ماه تقویم بابی و بهایی از آنها گرفته شده از قرار زیر میباشند…
  ۱- البهاء ۲- الجلال ۳- الجمال ۴- العظمه ۵- النور ۶- الرحمه ۷- الکلمات ۸- الکمال ۹- الاسماء ۱۰- العزه ۱۱- المشیه ۱۲- العلم ۱۳- القدره ۱۴- القول ۱۵- المسائل ۱۶- الشرف ۱۷- السلطان ۱۸- الملک ۱۹- العلاء
  شیخ بهایی با برسی این دو دعا و مطالعات دیگر به این حقیقت دست پیدا می کند و می بیند که کلمه ای که در هر دوی این دعا ها مشترک است کلمه بهاء است بنابراین اسم اعظم، اسم بهاء است و او آن را به تلویح در شعری بیان می کند و نهایتا این نام را برای خود برگزیده و خود را شیخ بهایی مینامد..
  اسم اعظم را که کس نشناسدش سروَری بر کل اسماء بایدش
  (سروَری بر کل
  کل اسماء بایدش
  (سروَری بر کل اسما، اشاره به کلمه بهاء که در راس کلمات در لوح سحر می‌باشد دارد.)

  نام برده شده که همگی به معنی بهاءالله می باشند.
  ..و فیلم های برای آشنایی با دیانت بهائی

  بشارت انجیل به ظهور منجی 

  ..
  https://www.youtube.com/watch?v=KhmUl8Uo4bg&list=PLa0L_XoE3uM6UOCBv6Tnq1ASFfezuwh7j

  Like

 5. مکاشفة یوحنّا، فصل ۱۲، بندهای ۱ ـ ۵:
  و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد، زنی که آفتاب را در بر دارد، ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است و آبستن بوده، از درد ناله و از عذاب زاییدن فریاد بر می‌آورد… پس پسر نرینه را زایید که همة امّت‌های زمین را به عصای آهنین حکم‌رانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد…
  «رساله‌ی پُولس به رومیان»، فصل ۱۵، بند۱۲:
  … و آنکه برای حکم‌رانی امّت‌ها مبعوث شود، امید امّت‌ها بر وی خواهد بود.

  کتاب اعمال رسولان، فصل ۱، بندهای ۹ ـ ۱۱:
  … همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد، همان طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید.
  همین واژة «پدر»  اشاره به حضرت بها،الله  و در مقام اشاره به حضرت ربوبي اینقدر مهم بوده که در حدود سيصدبار در اناجيل تكرار شده است. آن قدر كه واژة ساده ي حياتي، صميمي، پراحساس و شخصي «پدر» در كنار واژة مجردتر «خداوند» توسط نويسندگان متون مقدس دين مسيح به كار گرفته شده است . در ميان كتب مقدس هيچ يك از اديان ديگر عالم حتي واژة قريب به آن ديده نمي شود
  حضرت مسیح در تورات می فرمایند که من با اسم جدید می آیم و بارها در انجیل از نام های:
   Glory of God, Glory of Father and Glory of Lord
  نام برده شده که همگی به معنی بهاءالله می باشند.
  ..و فیلم های برای آشنایی با دیانت بهائی

  بشارت انجیل به ظهور منجی 

  ..
  https://www.youtube.com/watch?v=KhmUl8Uo4bg&list=PLa0L_XoE3uM6UOCBv6Tnq1ASFfezuwh7j

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s