شیخ احمد احسایی

اوائل قرن نوزدهم زمانی بود که در بسیاری از کشورهای جهان پیروان  ادیان، ظهور پیامبر موعودی را انتظار می‏کشیدند . پیروان جدّی و صمیمی  ادیان مختلفه که از اثرات و عواقب تحقیقات علمی و بسط و توسعهء تمدّن  صنعتی عمیقاً مضطرب شده بودند برای درک و فهم این تحوّلات و تغییرات  سریع و روز افزون به کتب مقدّسهء خود مراجعه و توجّه نمودند .

 در اروپا و  آمریکا گروههائی از قبیل

هیکلیّون

(Templers) 

و پیروان میلر

 (Millerites)  

#یقین نمودند که در کتب مقدّسهء مسیحی شواهد و آثاری یافته ‏اند که مؤیّد   اعتقاد راسخ آنان در این مورد است که به زودی تاریخ به پایان می‏رسد و  رجعت حضرت مسیح قریب الوقوع است . نظیر این شور و هیجان و اعتقاد  براینکه وعود منصوصه در قرآن و احادیث مرویّه اسلام در شرف تحقّق است همزمان با هم در  ایران نیز با بشارت شیخ احمد احسایی آشکار گردید

شیخ احمد احسایی یکی از معروف ترین مجتهدین عصر قاجار بود که پایه گذار فرقه شیخیه گردید و زمینه را برای ظهور سید علی محمد باب فراهم کرد.

شیخ احمد احسایی کسی بود که ادعا میکرد نظریات فقهی اش را از طریق خواب و راهنمایی امامان کسب کرده!

شيخ احمد احسايى در ۱۱۲۲ شمسی در منطقه احساء بحرين متولد شد . مى نويسند در پنج سالگى از خواندن قرآن فارغ شد یعنی در پنج سالگی قرآن را از حفظ کرد و حضرت طاهره درچهارده سالگی .. و تا سال ۱۱۷۶ كه بيست ساله بود براى تحصيل به كربلا و نجف رفت.

در سال ۱۷۹۰ در ایران، شیخ احمد احسایی مکتب جدیدی را در زیر مجموعه شیعه بنیان نهاد که به شیخیه معروف است

وى در سال ۱۱۸۷ شمسی در حالى كه ۶۵ سال از عمرش مى گذشت عازم زيارت مشهد شد . اقامت شيخ احمد در مشهد سبب اشتهار او شد . فتحعليشاه چون شهرت شيخ احمد ر ا شنيد، فورا او را به تهران دعوت كرد.

فتحعليشاه احترام زيادى نسبت به وى میگذاشت و چنان مفتون شيخ احمد شد كه اطاعت شيخ را واجب و مخافتش را كفر دانست

بعد از شیخ احمد احسایی  سّید کاظم رشتی بنا به وصیعت شیخ جانشینی رهبر شیخیه را به عهده گرفت او و شاگردانش از جمله قرة العین معتقد به ظهور قائم موعود بودند و در سال 1844 میلادی وقتی سّید محّمد شیرازی ادعا نمود که همان قائم موعود و یا “باب” است. قرة العین جزو اولین گروه هجده نفری مومن به باب بود و باب وی را از اولین حواریون خویش محسوب داشت. انشعاباتی درگروه مذهبی جدید بوجود آمد. بعضی از اعضاء گروه وفادار به قانون شریعت اسلامی ماندند و بعضی دیگر منجمله “باب” اساساً از اسلام جدا شده و تساوی حقوق همگان را به اعتقادات خویش ملحق نمودند. بدون هیچ شکی قرة العین متعلق به این گروه است. با جلسات خطابه که هم مردان و هم زنان در آن شرکت مینمودند نظرات خویش را بیان مینمود که علت بر انگیختن خشم منتقدین تا جائی شد که وی را بی بند و بار نامیدند. حضرت باب بدفاع برخاست و وی را ملقب به “طاهره” نمود که بعدا به همین نام هم شهرت یافت.
طلوعی تازه – شهلا شرکت   

با ظهور قیامت و ظهور پیامبر جدید یعنی حضرت  بهاءالله تمام ارکان افکار و اعتقادات پوسیده جهان متزلزل شده فرو میریزد و جهانی نو و بدیع شکوفا میشود . 

ایام قیامت ایامی سخت و سهمگین در تمام کتب آسمانی تعریف شده و ما در پس لرزه های پسا قیامت و دوران ورود به آرامش جهان هستیم. هنوز دوران سختی پیش روست. . . 

اما تاریخ #قیامت و ظهور قائم موعود را تمام کتب آسمانی معین کرده اند.متاسفانه بخاطر تقلید از علما و مراجع و کشیشان و موبدان افراد تحقیق نمیکنند و از حقایق دور میمانند . 

تمام ادیان منتظر ۲ ظهور در روز قیامت، یا #آخرالزمان یا رستاخیز یا #یوم_الحساب و… هستند: . مسیحیان منتظر : مسیح و #ایلیا . یهودیان : رب الجنود و #مسیح . مسلمانان: شیعه : #امام_زمان و #رجعت_حسینی. اهل سنت مهدی و رجعت عیسی . زرتشتیان: #هوشیدر_ماه و #سوشیانت . 

بنابراین موعود اسلام همان موعود مسیح همان موعود یهود و همان موعود زرتشت است . میدانیم که حروف مقطعه رموزی را آشکار میکنند. 

. طبق احادیث در «بحار ج۸۹ ص۳۷۵ و بر اساس سعید بن جبیر، ابن مسعود، ابن عباس در این حروف اسم اعظم خداوند هم نهفته است. . که در پستهای قبل گفته شد «بهاء» که با عدد ۹ ابجد رمز گذاری شده اسم اعظم خداوند است. . در اوستا این نام با عدد ۹۹۹۹۹ رمزگذاری شده بود و ۵ بار تکرار اشاره به عدد ۵ ابجد و کلمه «باب» است. . 

در حروف مقطعه قرآنی «طه» نیز به ط= ۹ بمعنای #بهاء و ه = ۵ و برابر با باب میباشد. . 👈یکی دیگر از رموز حروف مقطعه اشاره به سال ظهور #قائم و قیامت است. . . در تفسیر صافی ج۱ص۹۴ . امام باقر : نشانه اين در كتاب خداوند در حروف مقطعه است، هرگاه آن‏ها را بدون تكرار شماره كنى. هيچ‏يك از حروف مقطعه نيست مگر اينكه چون مدتش بگذرد يكى از فرزندان هاشم پس از گذشت آن به پا خواهد خاست…هنگام [المص] قيام كند و قائم ما هنگام منقضى شدن آن در «المر» به پا خواهد خاست. پس اين را بفهم و مخفى بدار. . 

«پس #حروف_مقطعه را که بشماریم تا انتهای «المر» تاریخیست که قائم بپاخیزد» . 👈از اول میشماریم «الم + الم+ المص + الر + الر + الر + المر = ۷۱+۷۱+ ۱۶۱ +۲۳۱+۲۳۱+۲۳۱+ ۲۷۱ = ۱۲۶۷. . 👈۱۲۶۷ سال از زمان دعوت علنی قریش توسط حضرت محمد، تا بعثت #حضرت_باب . . در ادامه : . 👈 #المص تا #المر را با تشدید های موجود در #قرآن اگر بشماریم: ۱۲۰۹ یعنی قرن ظهور موعود. . 👈در تفسیر شیخ احمد احسائی میگوید الف را پشت صاد باید قرار داد: یعنی المص بشود لمصا = ۱۰۰ + ۱۶۰ که میشود ۲۶۰ ه.ق اشاره به ظهور حضرت باب در ۱۲۶۰ . . . #امام_زمان #بهاییت #بهائیت #بهائی

اوضاع ایران و کربلا بقدری آشفته بود که شیخ احمد احسایی در عراق  در قرن هیجدهم برای نجات مردوم ملهم به الهامات غیبی شد و چون فهمید ظهور از ایران خواهد بود مدتی به ایران رفت و به آماده نمودن مردوم که تا آنزمان پر از اعتقادات خرافی بودند   پرداخت این آشفتگی در این قرن فقط مختص به ایران نبود ‌ .. کارا یل فیلسوف انگلیسی درکتاب خود راجع به فدریک کبیردرباره قرن هیجد هم چنین می نگا رد.

.قرنی که تا ریخ ندارد.

 اگر هم داشته با شد قا بل ذکر نیست 

 .  قرنی که مملو از خد عه و نیرنگ بود 

تنها ظهور مظهر الهی و انقلاب فرا نسه را احتیا ج دا شت تا به این اوضاع خا تمه دهد چنا ن خا تمه ای برای چنین قرنی لا زم بود .{ ازکتا ب دکتراسلمنت }(  به نظر بنده کارایل فیلسوف انگلیسی تمام انقلابات را بخصوص  انقلاب فرانسه را متاثر از یک تحول الهی میدانست بخصوص که حضرت بها،الله سقوط ناپلئون سوم را نیز پیش بینی کرده بود )

کلاس های گلشن بهائی 👎

قسمتی  از کتاب روزنه های امید در آستانه قرن بیست و یکم

چقدر حافظ سروده بود

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

… یکی از شگفتی های سال های نزدیک به نیمه ی قرن نوزدهم این بود که در محافل اهل ایمان ، چه مسیحی و چه مسلمان شور و هیجان خاص و بی سابقه ای در انتظار موعود دینی شان اعم از بازگشت مسیح و یا ظهور امام زمان پیدا شد مقارن سال  ۱٨۴۴ مسیحی و یا ۱۲۶۰ هجری قمری با توجه به نتایج محاسبات کسانی که از تورات و انجیل و اخبار و احادیث ، سال ظهور موعود منتظر

و بر پا شدن رستاخیز عالم را استنباط و استخراج کرده بودند موجب شد که چه در غرب و چه در شرق جنبش های وسیع پدیدار شود چنان که فی المثل در آلمان صدها و هزارها خانوار با وسایل ابتدایی زمان یعنی با اسب و گاری رهسپار اراضی مقدسه یا فلسطین  آن هنگام شدند  تا شخصآ  شاهد بازگشت حضرت مسیح باشند 

یک مهاجرت جمعی که بسیاری از مورخان و حتی جغرافی شناسان معاصر نظیر دفونتن فرانسوی در کتاب جغرافیا و مذهب به آن اشاره کرده اند

هنوز هم بعضی خانه های گروه تامپله با سردرهایی که حکایت از همین انتظار پر اشتیاق می کند در زیر پای کوه کرمل موجود و محفوظ است

اما در شرق دو چهره ممتاز که شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی بودند  ضمن نظرهای نویی که بخصوص در باره اصول دین اسلام بیان کردند معنای باطنی قیامت و رستاخیز و رموز و متشابها ت دینی را تبیین و تریح کردند و ظهور نزدیک امام غائب را به مسلمانان نوید دادند

حالت انتظار  موعود در ایران به حدی وسعت و شدت داشت که بنابر شهادت مورخان مغرب زمین اگر سخت گیری و خشونت فوق العاده ی اولیای دولت و قتل عام کسانی که  سید علی محمد باب را همان مهدی یا قائم موعود یا واسطه امام زمان دانسته و به نهضت او پیوسته بودند در میان نمی آمد پخش مهمی از جمعیت ایران بابی شده بودند

علاقه مندان می توانند در کتب مستشرقان زمان مطالعه کنند و لااقل خلاصه و فشرده آن را در فرهنگ جهانی قرن نوزدهم یعنی دائره المعارفی که بعدآ به نام لاروس معروف شد در نشر ۱٨۶۷ ملاحظه فرمایند

..

One thought on “شیخ احمد احسایی

 1. Pedram Norouziani ممنون پدرام جان مقام شیخ بسیار عظیم بود خدمات شیخ احمد احسایی که یکی از پیشگامان مشروطه خواهی در ایران بود هرگز فراموش نمی شود #احمد_کسروی در پیدایش #مشروطه نوشته است در زمان فتحعلیشاه #شیخ_احمد_احسایی یکی از مجتهدان عراق میبوده و در ایران و دیگر جاها شاگردان بسیار میداشته. او بیکرشته سخنان نوینی برخاسته و دیگر مجتهدان با وی دشمنی نموده و او را بیدین خواندهاند، و نتیجه آن گردیده
  که در میان ایرانیان دو تیرگی پیدا شده. یک دسته پیروی از شیخ نموده
  و «#شیخی» نامیده شدهاند و دسته دیگری در برابر آنان خود را «#متشرع»
  خواندهاند. در تبریز در میان دو تیره، جنگ و خونریزی پیش آمده و تا دیر گاهی مردم ایمنی نداشتهاند. هنوز مسجدی در تبریز «قانلو مسجد» (مسجد خونین) نامیده میشود و چنین میگویند که در آنجا بنام شیخی و متشرع خونریزی رخ داده.
  پس از شیخ احمد جانشین او #سید_کاظم_رشتی بوده. ولی پس ازو باز کشاکش پیدا شده، و حاجی محمد کریمخان در کرمان بدعوی جانشینی برخاسته و خود چیزهای دیگری بگفتههای شیخ افزوده، و در تبریز حاجی میرزا شفیع او را نپذیرفته و بهمان گفته های شیخ ایستادگی نشانداده، و نتیجه آن گردیده که در تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان مردم بسه تیره گردیدهاند: شیخیان یا پیروان حاجی میرزا شفیع، کریمخانیان با پیروان حاجی محمد کریمخان، متشرعان یا دشمنان آن دو دسته و پیروان دیگر ملایان.
  در سالهای پیش از مشروطه که ما گفتگو از آن میداریم، دیگر میانهٔ اینان زد و خورد و خونریزی نبودی. ولی سه دسته از هم جدا زیستندی. بدینسان که بخانه های یکدیگر آمد و رفت نکردندی، و دختر از یکدیگر نگرفتندی، و مسجدهاشان جدا بودی، و هر ساله در رمضان بالای منبرها گفتگوهای کیشی و بدگویی از همدیگر را بمیان آوردندی.

  نسل اول روشنفکران با آغاز مشروطه


  ..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s