کتابخانه جدید بهائی

..

     4998بار خوانده شده  Shareمقامات توحید در آثار بهائیحجم 25.2 MB

Downloadمقامات توحید در آثار بهائی
کمال الدین بخت آوز  

تعداد کل کتب
1742 عدد

حجم کل کتب
12.75 گیگا بایت

خوانده شده
4551148 دفعه

پرخواننده ترین ها

کتاب بیان فارسی

کتاب روحی 1 – نگارش جدید

انوار هدایت

تاریخ امرالله

تاریخ نبیل (مطالع الانوار)‏

کتاب 10 طرح روحی(حلقه های رشد)

مناجات های حضرت عبدالبهاء – چاپ هند

كتاب اقدس

دایرة المعارف بهائی ( نسخه کامل )

جمع آوری جناب اشراق خاوری

کتاب روحی 2 – نگارش جدید

مقامات توحید در آثار بهائی حجم 25.2 MB

Download

مقامات توحید در آثار بهائی
کمال الدین بخت آور

کتابخانه بهائی ۲

https://reference.bahai.org › …Résultats Webمرجع كتب وآثار بهائی – كتاب فرائد‏ – Baha’i Reference Libraryكتاب فرائد‏. ۴۹۱, :صفحات, مؤسسه ملى مطبوعات امرى آلمان, :ناشر, ابو الفضائل گلپايگانی, :صاحب اثر. « صفحه بعد |, محتويات. رفتن به صفحه مورد نظر اجرا

کتابخانه بهائی ۳

http://دایره المعارف بهائی

نسخه کامل عبدالحمید اشراق خاوری


http://taiziz.car.blog/2021/05/06/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c/

 

.​…

شبح باب بر فراز ایران در گردش است

در اواخر قرن نوزدهم، آوازۀ بابیها در روسیه چنان طنین انداز شده بود که ایوان تورگنیف، رماننویسی بزرگ روسی، اغلب از آنها سخن میگفت (یان تی. یاسیون، «طاهره بر صحنۀ تئاتر روسیه»، در طاهره در تاریخ: دیدگاههایی از شرق و غرب). در سال ۱۹۰۳، ایزابلا گرینوِسکایا، شاعر و نمایشنامه نویس روسی، که به احتمال زیاد از طریق تورگنیف با جنبش بابی آشنا شده بود، نمایشنامهای با عنوان «باب» نوشت

که آن را «مهمترین اثر نمایشیِ» خود میدانست. یک سال بعد، این نمایشنامه به کارگردانی ای.پی. کارپف در «انجمن ادبی و هنری» سن پترزبورگ به روی صحنه رفت و با استقبال گستردهای روبهرو شد (اِی. گراچِوا، مدخل «ایزابلا آرکادِونا گرینوِسکایا» در «فرهنگ نویسندگان زن روس»)

. لئو تولستوی، نویسندۀ سرشناس روس، پس از مطالعۀ این نمایشنامه با ارسال نامهای به گرینوسکایا ضمن ستایش از این اثر به ابراز همدلی با تعالیم باب پرداخت (لوئیجی استِنداردو، «لئو تولستوی و آیین بهائی»، ۱۹۸۵). تولستوی از سال ۱۸۹۴ با جنبش بابی آشنا شده و به مطالعه دربارۀ باب و بهاءالله پرداخته بوده بود

در پرتقال، خوزه ماریا دو اِسا دو کیروش، بزرگترین نویسنده رئالیست پرتغالی قرن نوزدهم که منتقدان ادبی او را همتراز دیکنز، بالزاک، تولستوی و فلوبر میدانند، در رمان «مکاتبات فرادیک مندس» (نگارش در ۱۸۹۰ و انتشار در ۱۹۰۰) داستان ماجراجویی پرتقالی به نام فرادیک مندس را بازگو میکند که به جنبش بابی پیوسته است. هر چند منبع اصلیِ اطلاعات کیروش کتاب «ادیان و فلسفه های آسیای مرکزی» اثر آرتور دوگوبینو بود اما به احتمال زیاد کیروش در سفر به قاهره در اواخر سال ۱۸۶۹ و اوایل سال ۱۸۷۰ با تعدادی از بهائیان مقیم این شهر آشنا شده بود و آنها نیز اطلاعاتی را در اختیار او گذاشته بودند.

. او حتی در پاسخ به نامۀ محمد عبده، مسلمان نواندیش مصری، نسبت به دین بهائی ابراز علاقه کرده و مدتی در این فکر بود که کتابی دربارۀ این دین بنویسد (میخائیل رودیونوف، «لئو تولستوی و امین ریحانی: تعامل میان دو دنیای خلاق»). امروز نه تنها در کتابخانۀ تولستوی در یاسنایا پولیانا آثاری دربارۀ جنبش بابی و آیین بهائی، از جمله ترجمۀ روسی «کتاب اقدس» اثر بهاءالله، به چشم میخورد بلکه در میان مکاتبات منتشرشدۀ تولستوی اشارات پراکندهای به باب و بهاءالله وجود دارد که حاکی از همدلی این اندیشمند روس با ایدههای «صلح جهانی» و «اخوت جهانی» در آثار این دو ایرانی است.

داستان در سال ۱۸۷۱ میگذرد و کیروش چند صفحه را به توصیف باب و بابیها اختصاص میدهد (موژان مؤمن، «ادیان بابی و بهائی ۱۹۴۴-۱۸۴۴: بعضی روایت های معاصر غربی»، ۱۹۸۱). او در بخشی از این رمان چنین مینویسد: «هر چند آنچه ابتدا توجه فرادیک را به این فرقۀ جدید جلب کرد نوعی کنجکاوی انتقادی بود و میخواست ببیند که یک دین جدید چطور پدید میآید و تثبیت میشود اما به تدریج به بابیگری به شدت علاقهمند شد-

عامل اصلی جذب او نه تعالیم بابی بلکه ازخودگذشتگیِ حواریون آن بود…هر گاه فرادیک از باب و ظهور دین دیگری در دنیای اسلام، و شهادت و سرمستی و جذبۀ پیروانش، حرف میزد…این شخصیت ]باب[ در نظرم مهم جلوه میکرد. پیش از آن هرگز کسی را نمیشناختم که

درگیر چنین امور متعالیای باشد، و مبهوت و مفتخر بودم که مَحرَم چنین راز اعجاب انگیزی شده ام. آشنایی با فرادیک چنان مرا تحت تأثیر قرار داد که گویی در آستانۀ سفر پولس رسول به یونان برای تبلیغ مسیحیت در میان غیریهودیان با او در معابر تنگ سلوکیه قدم میزنم و به امیدها و آرزوهایش گوش میکنم.»

حتی در اسپانیا که روابط چندانی با ایران نداشت، باب اسمی ناآشنا نبود. بررسی روزنامه های اسپانیا در فاصلۀ سالهای ۱۸۵۳-۱۸۵۰ (سال اعدام باب تا سه سال پس از آن) نشان میدهد که برای مثال، در اکتبر و نوامبر ۱۸۵۲ حدود ۳۵ هزار نفر در مادرید از اخبار مربوط به اعدام باب و سرکوب بابیها در ایران مطلع شده اند

(امین اخیا، «نخستین اشارات به ادیان بابی و بهائی در اسپانیا»، ترجمۀ پویا موحد، دفترهای آسو، شمارۀ ا، آبان ۱۳۹۸). خوان والرا، یکی از نامدارترین اندیشمندان قرن نوزدهم اسپانیا و عضو فرهنگستانهای سلطنتی زبان اسپانیایی و علوم اخلاقی و سیاسی، در مقالهای که در سال ۱۸۶۸ در دو مجلۀ مهم اسپانیایی منتشر شد،

پیدایش و گسترش دین بابی را حاکی از «قدرت فکری و اخلاقی» ایرانیان دانست و ابراز امیدواری کرد که ایرانیها بتوانند مثل اروپاییها به قلههای ترقی صعود کنند (همان منبع۹۷). او دو دهۀ بعد هم در مقالۀ دیگری در نشریۀ معروف «لا اسپانیا مدرنا» ضمن ستایش «شهدا»ی این «دین جدید ایرانی» چنین نوشت:

«محور اخلاقی این دین بسیار پاک…آثار مقدس آن بسیار شاعرانه…و اعتقادات و عشق آن به خداوند…عمیق است.» (همان منبع). نویسنده و روشنفکر نامدار اسپانیایی، وزیر آموزش و پرورش عمومی و از پیشگامان مبارزه برای آزادی زنان در اسپانیا، در مقالۀ مبسوطی که در زمان بازدید ناصرالدین شاه از نمایشگاه بین المللی پاریس در سال ۱۸۸۹ منتشر شد،

با انتقاد شدید از شاه قاجار به علت سرکوب و کشتار بابیها، دین بابی را «پرملاطفت، خیرخواه، پیشرو و انسانگرا» خواند و «قهرمانی، استقامت و ایمان شهدا»ی بابی را ستود. او در عین حال، با نکوهش «سیاستهای خودخواهانۀ کشورهای اروپایی» این حکومتها را متهم کرد که خواهان «عقب ماندگی» کشورهای اسلامی هستند

زیرا اجازه دادند تا ناصرالدین شاه مروجان «ایده های متمدنانهتر، مفیدتر و لطیفتر» یعنی بابیها را سرکوب کند و مانع از «ترقی اخلاقی و پیشرفت عادتها»یی شود که «بابیان میتوانستند…برای ایران به ارمغان بیاورند.» البته دستکم یکی از سیاستمداران اروپایی یعنی امیلیو کاستلار، استاد کرسی تاریخ در دانشگاه مادرید و وزیر کشور و آخرین رئیس جمهور اولین جمهوری اسپانیا، در کتاب «دربارۀ مسئلۀ شرق» (۱۸۷۶) نه تنها بابیها را در زمرۀ «شهدای آرمانخواهی» قرار داده بود که «با خون خود زمین را آبیاری و بارور میکنند»

بلکه با اشاره به اعدام باب توسط فوج سام خان ارمنی، نه مسلمانان بلکه «متعصبان نسطوری» را عامل قتل این «شهید» شمرده بود (همان منبع). دوازده سال پس از اعدام باب، میکله لسونا، زیستشناس، استاد دانشگاه و مترجم نامدار آثار چارلز داروین، در مقام پزشک هیئت دیپلماتیک کشور تازهتأسیس «پادشاهی ایتالیا» به ایران سفر کرد و دو دهۀ بعد رسالهای ۶۷ صفحهای با عنوان «بابی» (۱۸۸۱) نوشت که در آن زبان به تحسین باب و پیروانش گشود.

او در بخشی از این رساله چنین مینویسد:

«سبک نگارش باب خلاقانه و اعجابآور بود و به نوشتههای بشری شباهت نداشت؛ بنابر این، او نه تنها خطیبی زبانآور بلکه نویسندهای بی بدیل بود…همه جا آیاتش را به صدای بلند میخواندند و اغلب فریاد حیرت برمیآوردند. در شیراز جز باب از چیزی سخن نمیگفتند…» اما اکثر نخبگان ایرانی معاصر باب، خواه مذهبی خواه غیرمذهبی، با او مخالف بودند.

همان طور که در جای دیگری نوشته ام، «باب، بر خلاف معاصرانش ]در ایران[، یقین داشت که “اصلاح” حقیقیِ نظام کهن “ناممکن” است و جز با “انقلاب” نمیتوان آیندهای بدیع را رقم زد. “آرمان” باب همچون تیغی تیز گلوی “واقعیت” را تهدید میکرد. تنها کافی بود تا قلم باب به حرکت آید تا ثابت شود که هر آنچه طبیعی، بدیهی، استوار و تغییرناپذیر به نظر میرسد، غیرطبیعی، غیربدیهی، لرزان و تغییرپذیر است.

باب تأکید میکرد که “واقعیت”، ضروری نیست و میتوان و باید آن را تغییر داد و واقعیتی نو آفرید. به نظر او، اصلاح، پیامدی جز تداوم و بازتولید ساختارهای ناعادلانهی موجود نداشت. بنابراین، همواره از “آلترناتیو” سخن میگفت و خود را “در” یا راهی به سوی تحقق آن نظم بدیل آرمانی میدانست. عجیب نیست که سردمداران نظام سیاسی (شاه و صدراعظم) در اتحادی “نامقدس” دست به دست رقبای خود یعنی متولیان نظام دینی (روحانیون) دادند تا “تهدید” باب را از بین ببرند»  (شبح باب بر فراز ایران در گردش است،  دفترهای آسو، شمارۀ ۱، آبان ۱۳۹۸).

  پاسخ به سئوالات 👎 ،، بیشتر بخوانید:

جنبش باب؛ شورش دهقانی یا جنبش آزاداندیشی؟

کالبد شکافی مرده آزاری در ایران معاصر، از باب تا خاوران

اقلیت کیست و چه حقوقی دارد؟

هژمونی اکثریت، حذف اقلیتها از خاورمیانه

بهائی آزاری؛ پیش از کودتا تا پس از آن

جنبش باب؛ شورش دهقانی یا جنبش آزاداندیشی؟

کالبد شکافی مرده آزاری در ایران معاصر، از باب تا خاوران اقلیت کیست و چه حقوقی دارد؟ هژمونی اکثریت، حذف اقلیتها از خاورمیانه بهائی آزاری؛ پیش از کودتا تا پس از آن کنتس امیلیا پاردو بازان، نویسنده و روشنفکر نامدار اسپانیایی، وزیر آموزش و پرورش عمومی و از پیشگامان مبارزه برای آزادی زنان در اسپانیا، در مقالۀ مبسوطی که در زمان بازدید ناصرالدین شاه از نمایشگاه بینالمللی پاریس در سال ۱۸۸۹ منتشر شد، با انتقاد شدید از شاه قاجار به علت سرکوب و کشتار بابیها، دین بابی را «پرملاطفت، خیرخواه، پیشرو و انسانگرا» خواند و «قهرمانی، استقامت و ایمان شهدا»ی بابی را ستود. او در عین حال، با نکوهش «سیاستهای خودخواهانۀ کشورهای اروپایی» این حکومتها را متهم کرد که خواهان «عقبماندگی» کشورهای اسلامی هستند زیرا اجازه دادند تا ناصرالدین شاه مروجان «ایدههای متمدنانهتر، مفیدتر و لطیفتر» یعنی بابیها را سرکوب کند و مانع از «ترقی اخلاقی و پیشرفت عادتها»یی شود که «بابیان میتوانستند…برای ایران به ارمغان بیاورند.» (همان منبع). البته دستکم یکی از سیاستمداران اروپایی یعنی امیلیو کاستلار، استاد کرسی تاریخ در دانشگاه مادرید و وزیر کشور و آخرین رئیس جمهور اولین جمهوری اسپانیا، در کتاب «دربارۀ مسئلۀ شرق» (۱۸۷۶) نه تنها بابیها را در زمرۀ «شهدای آرمانخواهی» قرار داده بود که «با خون خود زمین را آبیاری و بارور میکنند» بلکه با اشاره به اعدام باب توسط فوج سام خان ارمنی، نه مسلمانان بلکه «متعصبان نسطوری» را عامل قتل این «شهید» شمرده بود (همان منبع). دوازده سال پس از اعدام باب، میکله لسونا، زیستشناس، استاد دانشگاه و مترجم نامدار آثار چارلز داروین، در مقام پزشک هیئت دیپلماتیک کشور تازه

تأسیس «پادشاهی ایتالیا» به ایران سفر کرد و دو دهۀ بعد رسالهای ۶۷ صفحهای با عنوان «بابی» (۱۸۸۱) نوشت که در آن زبان به تحسین باب و پیروانش گشود. او در بخشی از این رساله چنین مینویسد:

«سبک نگارش باب خلاقانه و اعجابآور بود و به نوشتههای بشری شباهت نداشت؛ بنابراین، او نه تنها خطیبی زبانآور بلکه نویسندهای بیبدیل بود…همهجا آیاتش را به صدای بلند میخواندند و اغلب فریاد حیرت برمیآوردند. در شیراز جز باب از چیزی سخن نمیگفتند…» اما اکثر نخبگان ایرانی معاصر باب، خواه مذهبی خواه غیرمذهبی، با او مخالف بودند. همان طور که در جای دیگری نوشتهام، «باب، بر خلاف معاصرانش ]در ایران[، یقین داشت که “اصلاح” حقیقیِ نظام کهن “ناممکن” است و جز با “انقلاب” نمیتوان آیندهای بدیع را رقم زد. “آرمان” باب همچون تیغی تیز گلوی “واقعیت” را تهدید میکرد. تنها کافی بود تا قلم باب به حرکت آید تا ثابت شود که هر آنچه طبیعی، بدیهی، استوار و تغییرناپذیر به نظر میرسد،

غیرطبیعی، غیربدیهی، لرزان و تغییرپذیر است. باب تأکید میکرد که “واقعیت”، ضروری نیست و میتوان و باید آن را تغییر داد و واقعیتی نو آفرید. به نظر او، اصلاح، پیامدی جز تداوم و بازتولید ساختارهای ناعادلانهی موجود نداشت. بنابراین، همواره از “آلترناتیو” سخن میگفت و خود را “در” یا راهی به سوی تحقق آن نظم بدیل آرمانی میدانست. عجیب نیست که سردمداران نظام سیاسی (شاه و صدراعظم) در اتحادی “نامقدس” دست به دست رقبای خود یعنی متولیان نظام دینی (روحانیون) دادند

تا “تهدید” باب را از بین ببرند»  (شبح باب بر فراز ایران در گردش است،  دفترهای آسو، شمارۀ ۱، آبان ۱۳۹۸). ،، در آثار منتشرشدۀ تولستوی اشارات پراکندهای به  حضرت باب و بهاءالله وجود دارد که حاکی از همدلی این اندیشمند روس با ایده های «صلح جهانی» و «اخوت جهانی» در آثار این دو ایرانی است. در پرتقال، خوزه ماریا دو اِسا دو کیروش، بزرگترین نویسنده رئالیست پرتغالی قرن نوزدهم که منتقدان ادبی او را همتراز

دیکنز، بالزاک، تولستوی و فلوبر میدانند، در رمان «مکاتبات فرادیک مندس» (نگارش در ۱۸۹۰ و انتشار در ۱۹۰۰) داستان ماجراجویی پرتقالی به نام فرادیک مندس را بازگو میکند که به جنبش بابی پیوسته است  یکی از سیاستمداران اروپایی یعنی امیلیو کاستلار، استاد کرسی تاریخ در دانشگاه مادرید و وزیر کشور و آخرین رئیس جمهور اولین جمهوری اسپانیا، در کتاب «دربارۀ مسئلۀ شرق» (۱۸۷۶) نه تنها بابیها را در زمرۀ «شهدای آرمانخواهی» قرار داده بود که «با خون خود زمین را آبیاری و بارور میکنند»

بلکه با اشاره به اعدام باب توسط فوج سام خان ارمنی، نه مسلمانان بلکه «متعصبان نسطوری» را عامل قتل این «شهید» شمرده بود  عجیب نیست که   سردمداران نظام سیاسی (شاه و صدراعظم) در اتحادی “نامقدس” دست به دست رقبای خود یعنی متولیان نظام دینی (روحانیون) دادند تا “تهدید” باب را از بین ببرند»  

(شبح باب بر فراز ایران در گردش است،  دفترهای آسو، شمارۀ ۱، آبان ۱۳۹۸).

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-50317932 ،،، ،،

فواید خندیدن

مطالعات  روشن کرده است که چطور لبخند زدن می تواند باعث بهبود حال شما و اطرافیانتان شود. دیگر مطالعات نشان داده که رابطه ای قوی بین سلامت جسمی، طول عمر و خندیدن وجود دارد. مهم تر از همه این است که تحقیقات ثابت کرده خندیدن، چه واقعی چه غیرواقعی، می تواند اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مشابهی را روی سلامت و بهزیستی ما داشته باشد.

هنوز قانع نشدید؟

پس در ادامه ده دلیل دیگر برای اینکه بهتر است هر روز آگاهانه دقایقی بخندید را بخوانید.

لبخند زدن لبخند زدن ما را جذاب تر می کند ما به طور طبیعی به سمت افرادی که لبخند می زنند جذب می شویم. عجیب نیست که حالات چهره ای منفی و جدی مثل اخم کردن، ترش رویی و نفرت برعکس عمل می کنند و به شدت مردم را از ما دور می کند. پس برای اینکه دیگران را به سمت خودتان جذب کنید سعی کنید بیشتر بخندید. خنده استرس را کاهش می دهد

لبخند زدن نه تنها باعث می شود چهره ی ما خسته و عصبی به نظر نرسد، بلکه می تواند به کاهش استرس ما هم کمک کند. شاید باور نکنید اما لبخند زدن حتی اگر واقعی نباشد می تواند استرس را کاهش دهد. زمانی که استرس دارید سعی کنید  بخندید تا خودتان و اطرافیانتان از فواید آن بهره مند شوید. خندیدن حال ما را بهتر می کند دفعه ی بعدی که ناراحت هستید سعی کنید بخندید؛

به احتمال زیاد حالتان بهتر خواهد شد. خندیدن مغز شما را گول می زند تا احساس بهتری داشته باشید. یک خنده ساده می تواند باعث آزاد شدن انتقال دهنده های عصبی مربوط به حال خوب از جمله دوپامین و سرتونین شود. به خنده به چشم یک داروی ضد افسردگی طبیعی نگاه کنید

. خندیدن مسری است تحقیقات نشان می دهد خندیدن مثل خمیازه کشیدن مسری است. کافی است شما لبخند بزنید تا افراد دیگری که در اطراف شما هستند هم شروع به خندیدن کنند. لبخند زدن نه تنها می تواند حال شما را بهتر کند بلکه می تواند حال دیگران را هم تغییر دهد و فضا را شاد تر کند. قسمتی از مغز که مسئولیت کنترل حالات چهره ای و خندیدن را برعهده دارد، به صورت ناهشیار و خودکار عمل می کند. و خنده یک نفر باعث آغاز خندیدن دیگران می شود. به همین دلیل است که در فیلم های کمدی صدای خنده در پس زمینه می گذارند. خندیدن سیستم ایمنی شما را تقویت می کند لبخند زدن همچنین می تواند سلامت شما را بهبود بخشد. خندیدن به سیستم ایمنی بدن انسان کمک می کند عملکرد بهتری داشته باشد. به نظر می رسد وقتی که می خندید به دلیل آرامش بیشتری که دارید سیستم ایمنی شما بهتر عمل می کند ( به دلیل آزادسازی انتقال دهنده های عصبی خاص)

خندیدن فشار خون را کاهش می دهد وقتی می خندید فشار خون شما کاهش پیدا می کند. اگر دستگاه اندازه گیری فشار خون در خانه دارید امتحان کنید. چند دقیقه بنشینید و کتاب بخوانید. سپس به مدت یک دقیقه لبخند بزنید. بعد در حال لبخند زدن کتاب دیگری بخوانید. آیا تغییری احساس می کنید؟ لبخند زدن باعث می شود احساس خوبی داشته باشیم تحقیقات نشان داده است که خندیدن باعث ترشح اندورفین ( مسکن های طبیعی) و سرتونین در مغز می شود. این دو  انتقال دهنده ی عصبی باعث می شوند نه تنها باعث می شود ما احساس بهتری داشته باشیم بلکه میزان درد را کاهش می دهد. به عبارت دیگر خندیدن مثل مسکن عمل می کند. خندیدن باعث می شود جوان تر دیده شوید لبخند زدن علاوه بر اینکه شما را جذاب می کند

باعث می شود جوان تر دیده شوید. عضلاتی که برای لبخند زدن به کار می گیریم پوست صورت را می کشند و فرد را جوان تر نشان می دهند. پس به جای لیفتینگ صورت، در طول روز  تا می توانید بخندید. لبخند زدن باعث می شود موفق تر به نظر برسید مطالعات نشان داده کسانی که همیشه لبخند می زنند اعتماد به نفس  بیشتری دارند لبخند زدن علاوه بر اینکه شما را جذاب می کند باعث می شود جوان تر دیده شوید. لبخند زدن باعث می شود موفق تر به نظر برسید مطالعات نشان داده کسانی که همیشه لبخند می زنند اعتماد به نفس بیشتری دارند، با احتمال بیشتری در شغل خود ارتقاء پیدا می کنند و امکان موفقیت آنها بیشتر است. لبخند زدن در جلسات و قرارهای کاری را امتحان کنید. احتمالا متوجه می شوید که مردم واکنش بهتری به شما نشان می دهند. لبخند زدن به شما کمک می کند خوش بین بمانید این تست را انجام دهید: لبخند بزنید. حالا سعی کنید بدون از بین رفتن لبخند به یک موضوع منفی فکر کنید.

سخت است. این طور نیست؟ حتی زمانی که لبخند غیر واقعی و آگاهانه باشد، باز هم به مغز و دیگر نقاط بدن ما پیغام “زندگی خوب است” می فرستد. با خندیدن از افسردگی، اضطراب و نگرانی دور بمانید.

https://youtu.be/ROFpXC3GVuA

راهزنان وقت خود را بشناسید

در ضرب المثل داریم که وقت طلاست اما این دروغ است چون با پول طلا قابل خرید و فروش است اما زمان را نه می توان خرید ، نه می توان ذخیره کرد و نه می توان متوقف ساخت ، تنها می توانید در مصرف آن صرفه جویی کرد. زمان همانند یک تیر از کمان رها شده است که هرگز باز نمی گردد. راهزنان زمان، قسمتی از زمانمان را به اجبار گرفته و قسمتی دیگر را به نیرنگ اخذ می کنند لذا برخورد با این راهزنان بسیار ضروری می باشد برای طلاهای خود مکان امن می یابیم ولیکن برای مهمتر از طلا پیگیری یافتن مکان امن نیستیم؟ اول شناسایی راهزنان زمان در این دنیا ، هر چیزی که با ارزشتر باشد به همان اندازه به مراقبت بیشتری نیاز دارد. راهزنان وقت بسیارند و هر کدام با نیرنگی جهت ربودن گوهر وقت ما کمین کرده اند.

معروف ترین راهزنان زمان : – سلام و تعارفات بیش از حد با دیگران. واقعا چه قدر از وقت خود را صرف تعارف های بیهوده میکنیم؟ – بی برنامه بودن اقای دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب سخن زیباییی دارند ایشان می گویند برنامه روزانه یک فرد را به من بگوببد مندر مورد آینده او نظر می دهم. آینده ما از کارهای روزانه و نظم ما درست می شود. – در نظر نگرفتن اولویت ها در کار و زندگی باید اولویتها مشخص و طبق اولویت های خود کارها را انجام دهیم – خودداری از تفویض اختیار قرار نیست همه کارها را خودمان انجام دهیم

– نداشتن قاطعیت در تصمیم گیری قاطع تصمیم درست اخذ کنیم و از نه گفتن نهراسیم – شرکت در جلسات غیر ضروری خیلی از جلسات فقط وقت ما را تلف می کنند –

از این شاخه به آن شاخه پریدن نداشتن هدف در زندگی منجر به از اینشاخا به آن شاخه پریدن است باید هدف وبرنامه برای خود تعریف کنیم – تاسف بر گذشته با اتفاقات بد گذشته ۲ طرز باور می توان داشت: -ناراحتی وتاسف وکاهش انرژی -شادی به علت فهمیدن اشتباه قبل کدامیک را دوست داریم – خستگی و کسالت و غم – مطالعه بیهوده مگر می شود مطالعه بد باشد؟! بله مطالعه ای که هدفمند و در جهت هدف نباشد تولید اطلاعات پردازش نشده زیادی در مغز می کند. – فقدان انضباط شخصی نظم شخصی یعنی انجام کار درست در زمان درست – کار امروز را به فردا افکندن اهمان کاری – مهمان ناخوانده باید مهارت نه گفتن را یاد بگیریم البته احترام مهمان نیز مهم است و توصیههای اخلاقی زیادی در مورد احترام به مهمان داریم. –

تلفن های مزاحم و طولانی فراگرفتن مهارت نه گفتن – داده های بسیار زیاد و پردازش نشده. و… میزان آسیب پذیری هر کس از راهزنان وقت یکسان نیست

بلکه هر فردی باید خودش راهزنان وقتش را شناسایی و کنترل کند

پست مرتبط ، آیا میدانید هدف سازندگان سریال در جمهوری اسلامی چیست

اینکه کلی آدم گرفتار و بدبخت نشان میدهند برای اینه که بگند ببین  کلی آدم بدبخت تر از ما هم هنوز هست  پس تو خوشبخت تر هستی … رفته اند افسانه های قدیمی را زنده کرده اند. یکی از این افسانه های قدیمی می گوید: شرایط  ظهور امام زمان این است که اوضاع خیلی خراب شود، ظلم زیاد شود، فقر افزایش یابد و مشکلات اجتماعی زیاد بشود. به همین دلیل این ها در توجیه  نظام خودشان می گویند این اوضاع و احولی که پیش آمده تقصیر ما نیست. و این مشکلات را به مراکز به قول خودشان ظلم و فساد دنیا یعنی آمریکا و اسراییل ربط می دهند. ودلیل شرایط افتضاح کنونی را وجود آمریکا و اسراییل میدانند

! و نیز دلیلی خوب برای ظهور امام زمان! . بنا بر تبلیغات و خردزدایی آخوند، امام زمان هنگامی ظهور می کند……………………… که دنیا (منظور محیط اطراف چاه است ) را از ظلم و ستم فراوان فرا گرفته، مردم به هم دروغ بگویند، خیانت کنند، و راستی و درستی از جامعه رخت بر بسته باشد. با بررسی کارنامه  گذشته رژیم اسلامی، کاملا روشن و آشکار است که رژیم اسلامی توانسته در این چهل و دوسال ، بنیان راستی و درستی را از کشور ریشه کن کند. تخم بدبینی، کینه توزی، دشمنی و انتقام در همه  به وجود آورد.  و تمام مفاسد اجتماعی را به گردن امریکا و اسرائیل می اندازند .در بیشتر این سریال ها ،ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮﻩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ خواسته ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ

 از این نظر .ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎ ﺩﯾﺪﻩﻣﯿﺸﻪ و  رو ﺯﺑﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ .ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭاست #اهداف : ﺁﯾﺎ میدانید ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯽ  ﺭﺍ نیز  ﮐﺪﺍﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪهند:؟.ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻃﻼﻕ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﺝ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ ..ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯽ, ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ, ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺤﺸﺎﺀ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﺩﯾﮕﺮ .در سریال های ایرانی نیز است ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯽ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﺘﺂﻫﻞ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻫﺎﻭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺭﺗ.ﺒﺎﻁ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ دفعتاً ﻧﺰﺩ ﺩﻭﺳﺖ شان ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭاﺩﺭﮎﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . .ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮﻩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ خواسته ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎ ﺩﯾﺪﻩﻣﯿﺸﻪ و رو ﺯﺑﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ .ﻭﺍﻗﻌﺂ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭاست ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ،ﺍﺧتلاﻑ , ﻗﺘﻞ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝ ساده  ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﺩﺍﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ میدهند https://taiziz.ca/2020/10/02/do-you-know-the-purpose-of-iranian-tv-programs-and-series/ … برچسب ها: عمر محدود است, قدر زمان را بدان, وقت

https://taiziz.ca/2020/10/02/do-you-know-the-purpose-of-iranian-tv-programs-and-series/ … برچسب ها: عمر محدود است, قدر زمان را بدان, وقت طلاست

منبع خبر

راهزنان زمان https://www.youtube.com/watch?v=-RP4K2NWc4I

https://taiziz.ca/2020/10/02/do-you-know-the-purpose-of-iranian-tv-programs-and-series/ … برچسب ها: عمر محدود است, قدر زمان را بدان, وقت

https://maharatertebat.com/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/

How to make money by writing: Part A.  

 If you specialize in a particular field, start a website and complete it with your own content that will gradually generate revenue for you through advertising or sales.  In addition to the appeal of writing, this flexibility in the way it works also makes it very interesting.  However, it needs to be said at the outset that writing is meant to produce valuable and new content.  Otherwise, what some sites and pages do by copying other people’s content is not considered writing, it is just copying and a kind of plagiarism.  Of course, Google also rewards these copiers and ignores them as much as possible in the results.  Attract regular customers by writing quality content first.  Why do you think businesses today are so focused on producing content and spending so much on it?  Because there is no other way to market, new and old customers can be loyal to themselves.  Social networks or sites without the content they contain are of no value and cannot attract users.

چگونه از راه نوشتن در آمد کسب کنیم ؟

اگر در زمینه‌ای خاص مهارت دارید، وب‌سایتی در این زمینه بزنید و با محتوای خود آن را کامل کنید که به تدریج از طریق تبلیغات یا فروش برای شما درآمدزایی کند. در کنار جذابیتی که در کار نوشتن است، این انعطاف‌پذیری در نحوه کار نیز آن را بسیار جالب‌توجه کرده است. اگرچه لازم است که همین ابتدا گفته شود منظور از نوشتن، تولید محتوای ارزشمند و جدید است. وگرنه آنچه که برخی سایت و صفحات با کپی مطالب دیگران انجام می‌دهند، عمل نوشتن به حساب نمی‌آید و تنها کپی‌کاری و به نوعی سرقتی ادبی است. البته گوگل نیز برای این کپی‌کاران پاداش خوبی در نظر گرفته و آنها را تا حد امکان در نتایج نادیده می‌گیرد. در ابتدا با نوشتن محتوای با کیفیت، مشتریانی همیشگی برای خود جذب کنید. شاید فکر کنید که چرا امروزه، کسب و کارها این‌قدر به تولید محتوا گرایش پیدا کرده‌اند و هزینه زیادی بابت آن می‌کنند؟  چون به هیچ روشی دیگر بازاریابی نمی‌توان، مشتریان جدید و قدیمی  را به خود وفادار ساخت. شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌‌ها بدون محتوایی که در آنها است، هیچ ارزشی ندارند و نمی‌توانند کاربری جذب کنند. علاوه بر این محتوا نسبت به تبلیغات و دیگر روش‌های بازاریابی، هزینه کمتری دارد اما اثرگذاری آن برای مدتی طولانی باقی می‌ماند. برای اینکه بتوانید از نوشتن درآمد خوبی داشته باشید نیاز دارید که به یک تولیدکننده محتوای ناب تبدیل شوید نه کپی دسته دوم از مطالب دیگر سایت‌ها. همچنین برای شناخته شدن در هر کاری باید استمرار داشته باشید تا به مرور در این کار شناخته شوید. برای تبدیل شدن به یک کارشناس تولید محتوا باید مهارت‌های خود را در این کار هر روز ارتقاء دهید. روش‌های کسب درآمد از نویسندگی نوشتن کتاب: نوشتن کتاب‌های الکترونیکی طرفداران زیادی دارد. از طرف دیگر به سفارش نوشتن کتاب‌های چاپی هم برمی‌خورید. نوشتن کتاب تخصصی است که اعتبار شما را در تولید محتوا بالا می‌برد و مبلغ خوبی هم برای آن پرداخته می‌شود. نوشتن مقالات سایت: بخش زیادی از کار تولید محتوا مربوط به مقالات سایت است. هر سایت برای اینکه رتبه خوبی در اینترنت کسب کند نیاز به محتوا دارد. بنابراین سایت‌ها برای کسب رتبه خوب، همیشه در حال تولید محتوای تازه هستند. ساخت اینفوگرافی: اینفوگرافی ترکیب گرافیک و عکس است. اطلاعات مفید در قالب متن و عکس به خوبی نشان داده می‌شود. برای تولید اینفوگرافی نیاز به یادگیری گرافیک حرفه‌ای ندارید. بلکه با یادگیری ساده فتوشاپ می‌توانید اینفوگرافی‌های جذابی بسازید. تولید محصولات آموزشی: با وجود اینترنت امروزه محصولات و دوره‌های آموزشی، گسترش زیادی کرده است. افراد زیادی به دلیل محدودیت زمانی یا مکانی امکان حضور در کلاس‌های حضوری را ندارند. بنابراین از این محصولات یا دوره‌های آموزشی غیرحضوری استقبال زیادی می‌شود. تبلیغ‌نویسی و کپی‌رایتینگ: می‌تواند یک تخصص مجزا باشد یا آن را در کنار تولید محتوا انجام دهید. تولید محتوا یعنی مطالبی برای سایت یا شبکه‌های اجتماعی با قصد مطالعه و جلب رضایت کاربر تهیه کنید. تبلیغ‌نویسی عناوین و مطالب کوتاهی است که به قصد جلب توجه کاربران و فروش بیشتر صورت می‌گیرد. وبلاگنویسی: لزومی ندارد که تمام زمان نوشتن و محتوای تولیدشده شما برای دیگران باشد. با یک سایت ساده و شروع نویسندگی در آن بعد از مدتی می‌توانید روی آن به عنوان یک منبع درآمد حساب کنید. همان‌طور که می‌بینید روش‌های زیادی برای کسب درآمد از طریق نوشتن وجود دارد. تنها باید در کار جدی باشید و زمان کافی برای گرفتن نتیجه لازم را بگذارید. البته می‌توانید از روش همزمان برای کسب درآمد استفاده کنید. همان‌طور که اشاره شد لزومی ندارد که این نوشتن تنها برای دیگران باشد. می‌توانید با راه‌اندازی سایتی ساده، نویسندگی را در فضای مجازی شروع کنید. البته باید صبور باشید و برای جذب بازدیدکنندگان، تولید محتوای مستمر را در برنامه خود داشته باشید. هدفمند باشید برای اینکه در هر کاری سریع‌تر به درآمدزایی برسید باید روش به پول رسیدن را مشخص کنید. آیا می‌خواهید یک فریلنسر یا خودتان سایتی برای تولید محتوا داشته باشید. آیا می‌خواهید پاره‌وقت زمان بگذارید یا تمام‌وقت تا حداکثر درآمد را کسب کنید. نکته بسیار مهم درباره کسب درآمد از طریق نوشتن تصور کنید که فردی محصول خوبی تولید کرده است. این فرد به خیال اینکه محصول خوب، خود به خود شناخته می‌شود و به فروش بالا می‌رسد، منتظر می‌ماند تا سفارش‌ها زیاد شود. اما این اتفاق نمی‌افتد. این فرد برای اینکه محصول خود را بفروشد نیاز داشت تا به افراد زیادی از طریق بازاریابی و تبلیغات اطلاع‌رسانی کند که اصلا چنین محصولی وجود دارد. داستان شما هم مثل این مثال است.   حتی اگر قلم خوبی برای نوشتن داشته باشید، دلیل بر این نمی‌شود که درآمد خوبی داشته باشید. باید از طریق راه‌اندازی سایت، اینستاگرام و هر راه ارتباطی دیگر خود را به دیگران بشناسانید. همچنین باید زمانی را برای ارسال درخواست همکاری با شرکت‌هایی درخواست‌کننده نیروی محتوا، ارسال کنید. از زمان خود پول بسازید. باید کاری کنید که دیده شوید در غیر این صورت نباید انتظار درآمد بالایی داشته باشید. برای اینکه از طریق نوشتن به درآمد خوبی برسید سه قدم را باید پیوسته بردارید: ۱) کاری کنید که دیده شوید: وبلاگی داشته باشید، در اینستاگرام فعال باشید، در سایت‌های فریلنسر عضو شوید، آگهی شرکت‌های نیروی استخدام‌کننده محتوا را بررسی کنید. تنها از این روش است که به‌تدریج کار‌های بیشتر با قیمت بالاتر دریافت می‌کنید. ۲) خوش‌قول باشید: هر کار را در زمان مشخص شده تحویل دهید. کارها را با برنامه‌ریزی پیش ببرید تا هیچ مشتری را از دست ندهید. هر تاخیر در کار، احساس بدی را در مشتری ایجاد می‌کند، به شکلی که حتی اگر کار خوبی هم تحویل دهید به اندازه کافی دیده نمی‌شود. ۳) خوش برخورد باشید: همه دوست دارند با افراد خوش‌برخورد و منعطف کار کنند. شما با انواع مشتری و شرکت‌ها روبرو می‌شوید و صادقانه این است که این افراد باعث ادامه کار شما در زمینه موردعلاقه‌تان می‌شوند. پس همیشه برخوردی خوب و معقولانه با مشتریان داشته باشید تا بتوانند روی شما حساب کنند.  کسب درآمد از طریق سایت های کهلیک و میترامگزین برای نوشتن که در هنگام اتمام مقاله پول دریافت میکنید  (kahlek.ir,mitramagazine.ir) یکی از انواع راه های کسب درآمد اینترنتی، کسب درآمد از طریق نویسندگی و ارسال مطلب در سایت هایی است که به همین منظور ایجاد شده اند. شیوه کار این سایت ها به این صورت است که کاربران مختلف پس از عضویت، اقدام به انتشار مطالب جدید در این سایت ها کرده و در ازای میزان بازدیدی که از مطالب آن ها می شود، پول دریافت می کنند. در این دوره، مردم برای تخصص به دیگران پول می‌دهند و نوشتن و تولید و محتوا، یک تخصص است. برای اینکه به پول خوبی برسید، قبل از آن باید به بهبود مهارت‌ها فکر کنید، آن زمان است که پول خود به خود از راه می‌رسد. زمانی را هر چند کوتاه، به خصوص در ابتدای کار برای مطالعه کتاب یا جستجو در فضای اینترنتی برای مطالب خوب یا بررسی محتوای سایت‌های پربازدید قرار دهید. تصور کنید که فردی محصول خوبی تولید کرده است. این فرد به خیال اینکه محصول خوب، خود به خود شناخته می‌شود و به فروش بالا می‌رسد، منتظر می‌ماند تا سفارش‌ها زیاد شود. اما این اتفاق نمی‌افتد. این فرد برای اینکه محصول خود را بفروشد نیاز داشت تا به افراد زیادی از طریق بازاریابی و تبلیغات اطلاع‌رسانی کند که اصلا چنین محصولی وجود دارد. داستان شما هم مثل این مثال است.   حتی اگر قلم خوبی برای نوشتن داشته باشید، دلیل بر این نمی‌شود که درآمد خوبی داشته باشید. باید از طریق راه‌اندازی سایت، اینستاگرام و هر راه ارتباطی دیگر خود را به دیگران بشناسانید. همچنین باید زمانی را برای ارسال درخواست همکاری با شرکت‌هایی درخواست‌کننده نیروی محتوا، ارسال کنید. از زمان خود پول بسازید. باید کاری کنید که دیده شوید در غیر این صورت نباید انتظار درآمد بالایی داشته باشید. برای اینکه از طریق نوشتن به درآمد خوبی برسید سه قدم را باید پیوسته بردارید:  کاری کنید که دیده شوید: وبلاگی داشته باشید، در اینستاگرام فعال باشید، در سایت‌های فریلنسر عضو شوید، آگهی شرکت‌های نیروی استخدام‌کننده محتوا را بررسی کنید. تنها از این روش است که به‌تدریج کار‌های بیشتر با قیمت بالاتر دریافت می‌کنید.

How do I earn money by answering questions? Are there any websites that pay?

Most people go to search engines whenever they have a question.  You know, Google always answers, but there are actually people who work behind the scenes to provide complete and useful answers to a wide range of questions.  If this sounds like fun and easy for you, we have a list of some of the best sites to help you answer your questions online.  This can be a great way to earn more money from home in your spare time.  Before entering the top list of your sites, let’s explain the basics.  Most Q&A sites are completely straightforward.  People sign up and ask questions for free or for a small fee.  When paying, site visitors usually choose the option of being satisfied with a particular answer and making sure they receive their money.  In other cases, they consult with experts for a fee to get better answers to their questions and pay a fee.  As an expert, you can answer questions quickly.  It is possible to ask any question… In other cases, they consult with experts for a fee to get better answers to their questions and pay a fee.  As an expert, you can answer questions quickly.  You may be charged for each consultation you request, for each consultation or whenever your response is accepted.  The best part is that you can easily do all this work at home and set up your own schedule.  Are Q&A sites profitable for the expert?

 So how popular are Q&A sites and how much can you expect from them as an expert? 

You may be wondering if answering online questions is worth your time.  The point is, millions of questions will be answered on the sites listed. 

Some people are willing to respond to specialists because it is cheaper than setting up a formal consultation or an appointment to get a custom consultation.  Plus, the process is usually quick and easy, so the market is there. JustAnswer  JustAnswer is a site that allows experts to answer frequently asked questions from people who submit online.  Specialists from doctors and lawyers to mechanics, financial experts and technology teachers.  If you specialize in something in your day job, you can use these skills and expertise to earn money at JustAnswer.  However, you are not limited to your professional experience to become an expert on this site.  Users can also ask about parenting, relationships, customs, weddings and more.  There are eight steps to becoming an expert, starting with an on-site program and verifying your credentials.  For example, if you claim to specialize in a particular professional industry, you must prove your credibility and years of experience.  You can start from there, but you will also need positive customer and peer ratings to build your profile so you can get paid to answer more questions.

 Customers who ask questions share your answers  You get points for doing certain things, and that’s basically how you get paid.  Users receive 50 points for asking the main question, 100 points for answering a question and 1000 points for posting the first accepted answer.  You can also earn 750 points for reviewing a company or car product, and you can earn more points if you provide technical guidance.  You can redeem points for gift cards and other prizes.  

3. Experts 123  If you can answer questions about technology, cooking, beauty, careers, crafts, parenting, pets or travel, you can use Experts 123 to answer questions online.  The main point of using Experts 123 is that you do not get paid directly for answering questions.  Instead, you add a link to your website or blog with your response so you can get traffic back to your work.  You can participate as an expert as you constantly answer site questions.   The main point of using Experts 123 is that you do not get paid directly for answering questions.  Instead, you add a link to your website or blog with your response so you can get traffic back to your work.  You can participate as an expert as you constantly answer site questions.  This will allow you to write articles for the website and earn a share of the revenue from these articles.  This site is generally better for those who are employed and looking to improve their expertise to their customers and audience.  Also, if you can be an expert, it can be a solid way to boost your credibility and earn more money.  

4. PrestoExperts You can answer questions about health, technology, business and finance.  You can also provide advice through counseling or teaching.  Experts communicate with users via instant chat, email, or using the site’s voice communication feature.  You set your costs and accept the work based on your availability.  Most counselors make between $ 2 and $ 4 per minute.  Once you’ve applied your credentials and experience, complete your profile, and you’ll be in search results for users to see based on the category in which your specialty is located.  5. Wonder  You do not need to be an expert or have a ton of credit to be able to earn money online to answer your questions.  Wonder hires researchers to answer questions on a variety of topics.  If you do not know the answer but want to research and cite credible sources, you can make money by answering questions with this site.  Once you become a researcher, Wonder assigns you tasks to do…

Once you become a researcher, Wonder assigns you tasks to do.  To help users, you need to find answers to questions, including sources, and rationalize your findings.  When you apply, you must take an online test and complete a test before your first job.  6. Weegy  Weegy is a site that has answered nearly 30 million questions for users.  The registration process is not as complicated as some of the other sites on this list, and you do not need to do any testing or prove your credibility.  However, you should make sure that you provide accurate answers because observers will check that your answers are correct and help users.  Weegy does not pay much, but you will pay more to answer new questions that are not already relevant.

 7. Maven  Maven is a micro-consulting site that helps you monetize your knowledge with a short online consultation.  You can register and specify your experience and location, and Maven will contact you. Answer questions online, by phone or on a larger scale for more revenue.  When using the site, refer to others and you will receive referral credit.  Result  As you can see, you do not need to be an expert to answer online questions.  This is even better if you are an expert in a particular field.  You can use these seven sites whenever you are not working to earn more money from home.  While JustAnswer is one of the popular sites on this list, we recommend trying a few of these options to see which one you like best.

آیا حیات ، در کرات دیگر وجود دارد ؟

تا به حال به آسمان کویری نگاه کرده اید؟ هرچه بیشتر به نقطه ای خیره می مانید، ستاره های جدیدتری پیدا میشوند. دقیقا در همان نقطه سیاهی که فکر میکنید خالیست، ستاره های جدیدی شروع میکنند به چشمک زدن. انگار آسمان جای سوزن انداختن ندارد شاید  برایتان اهمیتی ندارد که ایا در کره مریخ یا سیارات دیگر، حیات هست یا نیست! ا

تا به حال به آسمان کویری نگاه کرده اید؟

 هرچه بیشتر به نقطه ای خیره می مانید، ستاره های جدیدتری پیدا میشوند. دقیقا در همان نقطه سیاهی که فکر میکنید خالیست،

ستاره های جدیدی شروع میکنند به چشمک زدن. انگار آسمان جای سوزن انداختن ندارد شاید  برایتان اهمیتی ندارد که ایا در کره مریخ یا سیارات دیگر، حیات هست یا نیست! اصلا چه اهمیتی دارد که در کهکشانها، موجود زنده ای وجود دارد یا ندارد. مهم این است که هرچه نگاه میکنی، و هرچقدر پیش بروی، هستی هست. وجود، هست. هستی، تمام نمیشود. هستی لبه ندارد تا در نقطه ای یا در خطی به پایان برسد. در ابعاد هندسی جای نمی گرید

اینجاست که به جای موجود،

وجود و هستی برایت طرح میشود و می‌پرسی؟

هستی  در جای دیگری هم وجود دارد ؟

براى بشر ، از 600 سال قبل از ميلاد مسيح تا اواخر قـرون وسـطى،جهان از اجتماع چهار عنصر درست شده بـود،

آب، بـاد، خـاك و آتـش .عشق بين اين چهار عنصر، جهان و تشكيلات آن را بـه وجـود مـىآورد

.مولانا در اين مورد مىگويد:
چهار مرغاند اين عناصر بسته پا مـرگ و رنجورى علت پاگشاپايشان از هـمدگر چون باز كرد مرغ هر عنصر يقين پرواز كرد

حكمت حق ما نع آيد زين عجل

جمعشان دارد به صحت تا اجل..

 این پاسخ ها  جز به مدد اختراعاتی که انجام شد
 و  آنچه هنوز در راه است   جواب داده  نشد 
تمام این اکتشافات موکول به بعد از ظهور منجی عالم و همزمان با شروع اختراعات بود

  به اراده  الهی باید در قرن نوزده ام  میلادی مقداری از آنها انجام میگرفت میفرمایند : 
.” اینکه دربارهء مکاشفات یوحنا علیه بهاء اللّه الابهی مرقوم داشتند

صحیح است ایشان بکمال تصریح ذکر فرموده‌اند

چنانچه میفرماید مدینهء جدیده از آسمان . نازل

یعنی اورشلیم جدیده در اورشلیم نازل میشود چنانچه نازل شدمائده آسمانی جلد ۱ ص ۲۰ايا در سيارات ديگر موجودات زنده  هست ؟
 حضرت بهاءالله ميفرمايند : حكما كه عمر دنيا را به چندين هزارسال تعبير نموده اند ، در اين مدت سيارات را احصاء ننموده اند ،  چه مقدار اختلاف در أقوال قبل و بعد ظاهر و مشهود ، كل ثوابت سيارات و لكل سيارته خلق عجز من إحصائه المحصون  يعنى براى هر يك از ثوابت  خورشيد مانند  سياراتى وجود دارد و در هر سيياره اى مخلوقاتى وجود دارد كه آمار گذران از شمارش آن عاجزند … 

(از محاضرات جلد ٢ ص ١٠٧٧)
 این عبد عرایض دوستان الهی را که از این امر سؤال نموده‌اند عرض نموده و بعضی در سؤال بکمال اصرار ظاهر

لذا جاری شده از قلم اعلی آنچه موجود است

وقتی این کلمه علیا استماع شد فرمودند “یاعبد حاضر

اگر جواب نازل نشود بیم آنست بر عدم علم الهی حمل نمایند ” انتهی

حکمت قبل بالمره با حکمت حال مختلف شده در عناصر و در سیارات و همچنین در حرکات و ارواح و اجساد اختلافات کلیه ظاهر

چه در تأثیرات

و چه در اعداد

و البته در سنین بعد هم

ظاهر شود

آنچه از عیون مستور است

و این ظهور اعظم سبب و علت است

از برای فتح ابواب علوم 

و حکم احدی علوم و جنود حقّ را تا حین بتمامه احصا ننموده

 چه بسیار از شموس ظاهره که دیده نشده و چه بسیار از اقمار که از ابصار مستور است ….
مائده آسمانی جلد ۱  

منبع کتابخانه بهائی


http://taiziz.car.blog/2021/05/06/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c/
،